Ny rapport: Elbilister får for dårlig informasjon

En studie har gått gjennom brukermanualen til seks populære elbilmodeller og nettsidene til ni store ladeoperatører. Konklusjonen er klar: Det er store rom for forbedringer.


Elbil av typen Tesla Model Y kjører på landeveien.
Til hjelp for deg: En ny studie, som er utført av Steer, har vurdert om informasjonen fra bilprodusentene og ladeoperatørene er tydelig for deg som forbruker. © NAF

Mandag 4. september publiserte Det internasjonale bilforbundet (FIA) en studie som undersøker kvaliteten på informasjonen som gis til forbrukerne om elbil og lading.

Studien, som er utført av Steer, vurderer om informasjonen fra bilprodusenter og ladeoperatører er tydelig. Den undersøker også hvorvidt informasjonen fra ulike parter henger sammen og i hvilken grad bilprodusenter og ladeoperatører er åpne overfor forbrukerne.

I studien understrekes viktigheten av god informasjon om elbil og lading for at man skal nå klimamålene. Funnene viser imidlertid usammenhengende og mangelfull informasjon både fra bilprodusenter og ladeoperatører, og Steer er tydelige på at det må tas grep.

Har du spørsmål om elbil?

Som NAF-medlem har du tilgang på bilteknisk rådgivning. Enten du skal kjøpe, lade, ta service, selge eller trenger veihjelp til din elbil – kan vi hjelpe deg.

Smilende mann i blå skjorte

Informasjon i brukermanualer

Bilmodellene Steer har undersøkt brukermanualene til er plukket ut fra de ti mest solgte elbilene i Europa i 2022:

 • Renault Zoe
 • Volkswagen ID.4
 • Tesla Model Y
 • Fiat 500e
 • Peugeot e-208
 • Kia e-Niro

De fem temaene Steer har vurdert i brukermanualene er:

 • Generell elbilrelatert informasjon
 • Lading
 • Rekkevidde og ytelse
 • Sikkerhet
 • Miljøpåvirkning og hva som skjer med det brukte elbilbatteriet

Resultatene til de ulike bilmodellene er delt inn i tre nivåer etter hvor godt de scorer: God og tydelig informasjon, noe informasjon og begrenset til ingen informasjon.

Bildet viser en elbil av typen Volkswagen ID.4 som står parkert i Oslo.
Volkswagen ID.4 er blant bilene Steer har undersøkt brukermanualen til. Foto: Tomm W. Christiansen / © NAF
Foto: Tomm W. Christiansen / © NAF

Generell elbilrelatert informasjon

Renault Zoe, Fiat 500e og Kia e-Niro får alle full score når det gjelder grunnleggende informasjon om elbil i brukermanualen. Peugeot e-208 får middels godkjent, mens Tesla Model Y og Volkswagen ID.4 får stryk.

Lading

Her er brukermanualene vurdert etter informasjon om hvordan man lader, hvorvidt det er bilder av ladekomponenter, forklaring av ulike ladetyper (hurtiglading vs saktelading), ladetider og batterioptimalisering.

Tesla Model Y og Kia e-Niro får nesten full score, mens Renault Zoe, Volkswagen ID.4, Fiat 500e og Peugeot e-208 er like bak med noe mindre informasjon.

Rekkevidde og ytelse

Kriteriene her er informasjon om bilens rekkevidde, hvordan oppnå lengst mulig rekkevidde, varsler ved lavt batterinivå og værets påvirkning på ladetid og rekkevidde.

Studien understreker hvor viktig det er med informasjon om bilens rekkevidde og at folk forstår forskjellen mellom rekkevidden bilen markedsføres med og bilens faktiske rekkevidde. Samtidig havner alle bilmodellene på det dårligste nivået når det gjelder informasjon om bilens rekkevidde.

Resultatene er bedre når det gjelder forklaring av hvordan man kan oppnå lengst mulig rekkevidde – her får alle modellene toppscore bortsett fra Peugeot e-208, som får dårligste score også her. Alle får full score på informasjon i manualen om varsling om lav rekkevidde.

Sikkerhet

Under kriteriene om sikkerhet får alle modellene full score. Dette handler om fare for varme eller elektrisk støt fra batteriet og advarsler mot å gjøre justeringer på batteriet.

Miljøpåvirkning og hva som skjer med det brukte elbilbatteriet

Første kategori her er informasjon om miljøpåvirkning fra produksjonen av bilen. Her får alle modellene dårligst score, med unntak av Renault Zoe, som får toppscore.

Alle modellene får toppscore på informasjon om hvordan man kan begrense miljøpåvirkning gjennom god kjørestil.

Informasjon om hva som skjer med batteriet etter bilens levetid er god hos alle modellene, bortsett fra Tesla Model Y som får middels score og Peugeot e-208 som får stryk.

Informasjon hos ladeoperatører

I tillegg til brukermanualer i bilmodeller, har Steer undersøkt nettsidene til ni ladeoperatører:

 • Elli
 • Ionity
 • TotalEnergies
 • Fastned
 • Chargepoint
 • BP Pulse
 • Tesla
 • Shell Recharge
 • Allego

Steer har vurdert informasjonen på ladeoperatørenes nettsider ut fra en rekke kriterier. Konklusjonen er også her at informasjonen er svært varierende hos de ulike ladeoperatørene og at det er mye som mangler.

Det skal sies at mange av ladeoperatørene Steer har undersøkt ikke er relevante i Norge. Tesla Supercharger og Ionity, som det finnes mange av i Norge, får imidlertid laveste score på en rekke kriterier.

Du kan lese hele rapporten her.

Våre krav til bilbransjen

Vi har tidligere pekt på utfordringer knyttet til mangelfull informasjon fra bilprodusenter, blant annet om rekkevidde og ladehastighet.

– Rapporten fra FIA viser at dette er reelle problemstillinger også utenfor Norges grenser. Det er viktig at forbrukeren får enkel og lett tilgjengelig informasjon om bilenes egenskaper, også før de kjøper bilen, sier NAFs biltekniske konsulent Tom Andre Nilsen.

1

Oppgi WLTP-rekkevidde for kombinert kjøring

Selv om mer eller mindre alle merkene nå benytter den internasjonalt anerkjente WLTP-standarden, er utfordringen at rekkevidde kan oppgis både for bykjøring og kombinert kjøring (by og landevei). Det er tallet for bykjøring som gir lengst rekkevidde, mens det er tallet for blandet kjøring som er mest relevant for forbrukeren.

Vi ber bilbransjen konsekvent benytte WLTP-rekkevidde for kombinert kjøring i reklamemateriellet

2

Oppgi realistisk vinterrekkevidde

Våre vintertester viser at det er stor variasjon mellom hvor mye rekkevidde ulike modeller mister om vinteren. NAFs rekkeviddetester viser at rekkevidden om vinteren kan være opptil 36 prosent kortere.

Vi har allerede tatt et internasjonalt initiativ til å få på plass en ny standard for måling av vinterrekkevidde på elbiler. Vi ønsker bransjen velkommen med på et slikt initiativ.

Inntil en slik standard er på plass bør de som selger elbiler i Norge gi tydelig informasjon til forbrukerne om at sommerrekkevidden ikke vil være representativ for rekkevidden under norske vinterforhold, med henvisning til faktiske tester.

Vi ber altså forhandlerne informere om hva folk realistisk kan forvente av rekkeviddetap på ulike modeller.

3

Oppgi rekkevidde basert på utstyrsnivå

Utstyrsnivået på bilen har stor påvirkning på rekkevidden. Spesielt er det store utslag i rekkevidden for SUV’er som ofte benytter større dekkdimensjoner.

Vi ber bilbransjen angi spennet i de ulike utstyrsmodellene ved å oppgi rekkevidden fra x km – x km avhengig av utstyrsnivå.

4

Oppgi netto batterikapasitet

Vi ber om at bilbransjen informerer om netto batteristørrelse (brutto minus sikkerhetsmarginer).

5

Oppgi ladetid fra 10 til 80 prosent

De fleste produsenter oppgir tiden det tar å lade batteriet til en viss prosent. Det varierer imidlertid mye på hvilken måte de ulike forhandlerne oppgir denne tiden.

Noen forhandlere oppgir tiden det tar å lade batteriet fra 0 til 80 prosent, noen oppgir tiden fra 10 til 80 prosent, mens andre igjen oppgir tiden det tar å lade batteriet fra 30 til 80 prosent.

Vi ber bilbransjen enes om å oppgi ladetid fra 10-80%, slik at det blir lettere for bilkjøperne å sammenligne.

6

Publiser ladekurven

Omtale av maks ladeeffekt er populært i reklamen for elbil, men sjelden informeres det om at de færreste biler lader med denne effekten annet enn i korte perioder.

Vi ber om at ladekurven til bilen er tilgjengelig hos forhandlere og at de oppgir hvor stor ladefart (effekt i kW) bilen gir for hver tiende prosent batteriet er fylt.

Publisert: 7. september 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023

Kasper Furulund Frøjd,

Les også


Fant du det du lette etter?