Kan du lade trygt med ladeboks fra Easee?

Det svenske Elsäkerhetsverket har vedtatt salgsforbud av ladeboksen fra Easee i Sverige og i starten fulgte Nasjonal sikkerhetsmyndighet opp med støtte til Elsäkerhetsverket. Hva betyr det for deg som har ladeboksen montert hjemme?


Ladeboks montert på sort vegg
Easee ladeboks har fått salgsforbud i Sverige. © NAF

I vinter stilte svenske Elsäkerhetsverket en rekke spørsmål ved sikkerheten til laderne fra Easee. Det svenske tilsynsverket etterlyste bedre informasjon om hvordan produsenten løste viktige sikkerhetsfunksjoner som jordfeilvern og DC-beskyttelse.

Elsäkerhetsverket er ikke tilfreds med svarene de har fått fra Easee, og har nå vedtatt salgsforbud for den populære ladeboksen i Sverige.

– Rapporten til Elsäkerhetsverket er grundig og peker på flere forhold. Hva slags tiltak som vil bli iverksatt er opp til Easee å kommunisere og håndheve. Nå er det opp til dem å gi tilbakemelding til sine kunder om en foreslått handling, sier Jan Tore Gjøby, ladeekspert i NAF, og legger til:

I starten av juni kom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) med støtte til det Elsäkerhetsverket har funnet, men det innbærer ikke salgsstans i Norge enda. Nkom vil avvente dom i den svenske forvaltningsdomstolen før de eventuelt vil pålegge Easee å stanse salget i Norge.

Ikke alene om kritikk

Svenske Elsäkerhetsverket har ikke vært alene i sin kritikk av ladeboks- produsentens krav til sikkerhet.

I NAFs ladestasjonstest som ble publisert i mars i 2022 fattet vi mistanke om at beskyttelsen som skal være innebygd i Easee ladestasjoner ikke tilfredsstilte kravene som stilles.

– Elsäkerhetsverkets konklusjon er i tråd med våre funn da vi så på Easees ladestasjon i vår test. I kjølvannet av testen har vi gjentatte ganger vært i kontakt med norske myndigheter for at de skal gjennomføre en markedskontroll slik svenske myndigheter har gjort. Dessverre har ikke våre bekymringer blitt tatt på alvor, sier Gjøby.

NAF har også etterlyst bedre dokumentasjon om vernene i ladestasjonen fra Easee, uten å få tilfredstillende svar.

Portrett
Jan Tore Gjøby følger Easee-saken tett. Foto: Eirik Aspaas / © NAF

Dette lurer medlemmene på:

Hva betyr salgsforbudet?

Vedtaket om salgsforbud innebærer at produsenten har en plikt til å utbedre mangler ved allerede installerte ladebokser. Hva slags tiltak som vil bli iverksatt, er opp til Easee å kommunisere og håndheve.

Nå er det altså opp til Easee å gi tilbakemelding til sine kunder om hva de gjør overfor de som allerede har en av deres ladebokser hjemme.

Er Easee ladestasjon farlig å bruke?

Det har ikke oppstått en akutt fare som resultat av testen til Elsäkerhetsverket. Imidlertid avdekker testen at en Easee ladestasjon ikke har det sikkerhetsnivået som kreves, noe som kan gi økt risiko på sikt.

Det er altså trygt å lade med Easee sin ladestasjon.

Hva er svakheten med ladestasjonen?

Funnene til Elsäkerhetsverket viser at den innebygde beskyttelsen mot feil ikke er så robuste som de burde være og at det er en risiko for at de ikke fungerer som forutsatt hvis en kompleks feilsituasjon oppstår. Normale feilsituasjoner vil vernene håndtere.

Hva bør jeg gjøre med min Easee ladestasjon?

Vedtaket som har blitt gjort fører til at Easee sine ladestasjoner enten må erstattes av en godkjent ladestasjon eller så må ekstra vern installeres.

Vi forventer at norske myndigheter også kommer med føringer. NAF vil følge saken tett og vi vil hjelpe våre medlemmer.

Hva vil NAF gjøre framover?

NAF følger denne saken tett, og vi er klare for å hjelpe våre medlemmer hvis de har en ladestasjon som ikke oppfyller kravene.

Vi vil også kontakte ansvarlige norske myndigheter og presse på for at de følger opp vedtaket som har blitt gjort i Sverige og gjelder for hele EØS-området.

Var ikke ladeboksen en medlemsfordel?

NAF har hatt et samarbeid med Circle K om en medlemsfordel med ferdig montert Easee ladestasjon. Denne fordelen ble avsluttet da vi ikke mottok tilfredsstillende svar om sikkerheten fra Easee eller myndighetene fulgte opp våre spørsmål.

Etter Elsäkerhetsverkets vedtak om salgsforbud, vil vi nå finne en god løsning for å følge opp de som har benyttet seg av dette tilbudet. 

Har du fremdeles spørsmål?

NAF Ladeeksperten er tilgjengelig for deg som medlem hvis du skulle lure på noe mer om Easee og trygg hjemmelading.

Da saken ble kjent, stilte NAFs eksperter opp i Elbilpodden for å svare på medlemmens spørsmål. Merk at podcasten er spilt inn før vedtaket fra Elsäkerhetsverket ble kjent.

Publisert: 15. mars 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023

Jan Tore Gjøby,

Les også


Fant du det du lette etter?