Kan du lade trygt med ladeboks fra Easee?

Det svenske Elsäkerhetsverket har konkludert med at det ikke er behov for å utbedre allerede installerte ladestasjoner fra Easee. Norske elsikkerhetsmyndigheter stiller seg bak det svenske vedtaket. Hva betyr det for deg som har ladeboksen montert hjemme?


Ladeboks montert på sort vegg
Easee ladeboks har fått salgsforbud i Sverige. © NAF

Dette er nytt i Easee-saken

I fjor vinter vedtok det svenske Elsäkerhetsverket salgsforbud for Easees ladebokser.

Forbudet kom etter at Elsäkerhetsverket stilte en rekke spørsmål ved sikkerheten til ladestasjonene fra Easee. Det svenske tilsynsverket etterlyste bedre informasjon om hvordan produsenten løste viktige sikkerhetsfunksjoner som jordfeilvern og DC- beskyttelse.

Nå har Elsäkerhetsverket konkludert med at de foreløpig ikke krever at Easee utbedrer allerede installerte ladestasjoner, men at utviklingen av feil skal følges fremover.

Norske myndigheter stiller seg bak beslutningen i Sverige. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sine nettsider. Norske myndigheter skriver videre at de har etterlyst en skriftlig redegjørelse fra Easee om hvordan de skal følge opp feil i Norge.

Hvorfor fikk Easee salgsforbud?

Salgsforbudet i Sverige kom etter at Elsäkerhetsverket ikke var tilfreds med svarene Easee ga i en undersøkelse av ladestasjoner på det svenske markedet.

I tillegg til å gi salgsforbud, kom Elsäkerhetsverket (ESV) med krav om at Easee måtte utbedre allerede installerte ladestasjoner slik at de oppfyller europeiske installasjonskrav. Ifølge vedtaket skulle først Easee levere en plan for hvordan installasjonene skulle utbedres, og når planen var godkjent ville Easee få ansvaret for utbedringene.

Den 22. april 2024 ble det klart at Elsäkerhetsverket foreløpig ikke krever at Easee utbedrer allerede installerte ladestasjoner.

I stedet blir Easee pålagt å lage en prognose over forventede feil, som deretter må følges opp med rapportering av faktiske feilutfall til det svenske Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverkets vedtak er basert på at risikoen for feil av alvorlig karakter er så lav at de vurderer det som uforholdsmessig å kreve praktiske tiltak på allerede installerte ladebokser.

Dette er kritikken fra Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket påpeker at det gjenstår en del tekniske mangler ved Easees ladebokser, slik som bryteråpning og manglende evne til å bryte høye strømmer. Dette nedfører også at produktene mangler innebygget jordfeilbryter i henhold til en godkjent standard. Det er heller ikke levert dokumentasjon som viser tilsvarende sikkerhetsnivå.

For å unngå å pålegge Easee å utbedre alle installerte ladestasjoner, har Elsäkerhetsverket i stedet pålagt Easee å lage en prognose for framtidige feil og at de i tillegg rapporterer på oppståtte feil fremover. På dette måten kan ESV eventuelt komme på nye pålegg hvis risikoen for alvorlige feil øker.

Vi er ikke overrasket over at norske myndigheter nå følger svenskene i denne saken.

– Rapportene til Elsäkerhetsverket i denne saken pekte på flere forhold, sier Jan Tore Gjøby, ladeekspert i NAF, og forklarer:

- I juni i fjor kom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) med støtte til det Elsäkerhetsverkets funn, men de vedtok ikke salgsstans i Norge. Nkom ønsket å avvente dommen i den svenske forvaltningsdomstolen før de eventuelt ville pålegge Easee å stanse salget i Norge.

Portrett
Følger saken: NAF-rådgiver, Jan Tore Gjøby følger Easee-saken tett. Foto: Eirik Aspaas / © NAF

Dette lurer medlemmene på:

Jeg har en Easee ladestasjon, hva skal jeg gjøre?

Vedtaket i Sverige betyr at de som har Easee ladestasjon installert kan fortsette å bruke den uten å gjøre endringer i installasjonen. Siden Elsäkerhetsverket fortsatt er bekymret for sikkerhetsnivået i Easees ladestasjoner over tid, skal feil logges og følges opp. Det betyr at om man ser et økt antall feil i forhold til det som er forventet, kan Elsäkerhetsverket komme med pålegg om tiltak ved en senere anledning.

Er Easee ladestasjon farlig å bruke?

Det har ikke oppstått en akutt fare som resultat av feilene testen til Elsäkerhetsverket avdekket. Imidlertid avdekket testen at en Easee ladestasjon ikke fulgte de sikkerhetsstandardene som var beskrevet i dokumentasjonen. Easee har heller ikke på annen måte dokumentert at ladestasjonene har et tilsvarende sikkerhetsnivå. Easee er nå forpliktet til å følge utviklingen på feil fremover.

Det er altså ingen umiddelbar fare med å lade med Easee sin ladestasjon.

Hva er svakheten med ladestasjonen?

Easee har ikke klart å dokumentere at ladestasjonen har det sikkerhetsnivået som kreves. Elsäkerhetsverkets bekymring er at den innebygde beskyttelsen mot feil ikke er så robust som den burde være og at det kan være en forhøyet risiko for at den ikke fungerer som forventet over tid etter hvert som utstyret slites eller utsettes for unormale påvirkning.

Hva bør jeg gjøre med min Easee ladestasjon?

Vedtaket som har blitt gjort i Sverige fører til at Easee ikke er pålagt å endre installerte ladestasjoner. Norske myndigheter stiller seg bak vedtaket og dermed blir det heller ikke krav om endringer i Norge på nåværende tidspunkt.

Hva med Easees nye ladestasjon?

I fjor sommer bestemte Easee seg for å fjerne de to ladestasjonene som fikk salgsforbud fra markedet og i stedet tilby sin ladestasjon som et nytt produkt med ny dokumentasjon og software. Easee kalte den nye ladestasjonen Easee Lite. Denne ladestasjonen krever jordfeilvern i installasjonen.

Var ikke ladeboksen en medlemsfordel?

NAF har hatt et samarbeid med Circle K om en medlemsfordel med ferdig montert Easee ladestasjon. Denne fordelen ble avsluttet da vi ikke mottok tilfredsstillende svar om sikkerheten fra Easee eller myndighetene fulgte opp våre spørsmål.

Når norske myndigheter har nå avgjort at det ikke er behov for å gjøre endinger i allerede installerte ladestasjoner og vi forholder oss til det.

Har du fremdeles spørsmål?

NAF Ladeeksperten er tilgjengelig for deg som medlem hvis du skulle lure på noe mer om Easee og trygg hjemmelading.

Da saken ble kjent, stilte NAFs eksperter opp i Elbilpodden for å svare på medlemmens spørsmål. Merk at podcasten er spilt inn før vedtaket fra Elsäkerhetsverket ble kjent.

Publisert: 15. mars 2023

Sist oppdatert: 30. april 2024

Jan Tore Gjøby,

Les også


Fant du det du lette etter?