Kjøpe elbil? Sjekk batterigarantien for å unngå kjemperegning

Et ødelagt elbilbatteri er dyrt å reparere eller erstatte. Derfor bør du undersøke garantien på batteriet før du kjøper en ny eller brukt elbil.


Under panseret på en Toyota bZ4X
Under panseret på toyota bz4x. foto: Kasper Furulund Frøjd. © NAF

Under panseret i en elbil er det betydelig færre deler som kan bli ødelagt sammenlignet med hva du finner i en bensin- eller dieselbil. Men dersom det store elbilbatteriet skulle bli ødelagt, vil det som oftest utgjøre en svært stor kostnad.

– Et nytt elbilbatteri kan koste flere hundre tusen kroner. I noen tilfeller er prisen du må betale for et nytt batteri større enn hva hele elbilen er verdt, sier Vigdis Svennungsen i NAF Advokat.

Få hjelp når du trenger det

NAF Advokat er en tjeneste som er tilgjengelig for NAFs medlemmer. Har du blitt skadet i et trafikkuhell, har problemer med et verksted, et bilkjøp, et forsikringsselskap eller lignende – har vi juridisk rådgivning og teknisk hjelp tilgjengelig for deg.

En rekke av advokater.

En måte du kan sikre deg mot å få en kjemperegning som følge av et ødelagt elbilbatteri, er at bilen har en gyldig garanti på batteripakken.

– De fleste bilimportører tilbyr garanti på batteriet som varer i åtte år eller 160.000 kjørte kilometer, avhengig av hva som inntreffer først. Innenfor garantitiden lover de fleste at batteriet skal ha minst 70 prosent restkapasitet, sier Svennungsen.

Hva 70 prosent restkapasitet på batteriet innebærer er ikke så enkelt å finne ut av som man kanskje skulle tro. Les mer om det lenger ned i artikkelen.

Kjøp av ny elbil

Åtte år eller 160.000 kjørte kilometer er den mest utbredte varigheten på garantien på driftsbatteriet, men noen bilmerker opererer med kortere eller lengre garantitid.

– Ved kjøp av ny elbil bør du undersøke hvilke garantier som tilbys og hvor lang garanti som gis på batteriet. Noen bilmerker har bedre dekning enn andre, sier Svennungsen.

Noen merkeforhandlere har visse vilkår for at garantien skal gjelde, for eksempel at serviceintervallene er fulgt.

– Derfor bør du sjekke om du aktivt må foreta deg noe for at garantien skal gjelde som normalt. Hvis informasjonen du mottar eller finner på nett ikke er tydelig nok, kan du spørre merkeforhandler om hva som gjelder, sier Svennungsen.

Kjøp av brukt elbil

Hvilke garantier som gjelder, er særlig viktig å undersøke når du skal kjøpe en brukt elbil. Sjekk spesielt om garantien på batteriet er gyldig og hvor lang garantitid som gjenstår.

– Siden noen merkeforhandlere har visse vilkår for at garantien skal gjelde, bør du undersøke hvor ofte bilen har vært på service og om de tidligere eierne har fulgt det anbefalte vedlikeholdet, sier Svennungsen.

Les også: NAFs sjekkliste for deg som skal kjøpe brukt elbil

Å sjekke serviceheftet er uansett lurt for å få en oversikt over hvordan bilen er tatt vare på.

– En dårlig vedlikeholdt bil vil ofte ha kortere levetid enn en godt vedlikeholdt bil. Feil som skyldes mangelfullt vedlikehold kan være unntatt fra garantidekningen.

– Det er ikke slik at du for enhver pris må unngå å kjøpe en elbil hvor batterigarantien er utløpt. Det er ikke vanlig at elbilbatterier blir ødelagt. Men du må spørre deg selv om du kan ta risikoen, sier Svennungsen.

Den vanskelige batterihelsen

Når forhandlerne lover minst 70 prosent batterikapasitet innenfor garantitiden, høres det kanskje ut som en enkel måte å måle batterikapasiteten på. Å måle batterihelse er imidlertid ikke så rett fram som man skulle tro.

– Etter hvert som et batteri blir eldre, blir kapasiteten til batteriet mindre samtidig som tapet i batteriet øker. Det finnes imidlertid ikke en definert måte å måle batterihelse på, og diagnosemetodene som brukes varierer mye, sier NAFs laderådgiver Jan Tore Gjøby.

De ulike måtene å måle batteriets kapasitet på kan gi ulike svar. For å få best mulig innblikk i batteriets helse, må det sendes strøm gjennom batteriet enten ved at bilen kjøres eller lades. Hvis ikke er det kun bilprodusentens anslag på batteriets tilstand som leses ut.

Samme bil fikk fire ulike svar: NAF testet batterihelsen til Nissan Leaf

– NAF deltar nå i et standardiseringsarbeid for diagnose av batterihelse i regi av FN. Dette er viktig for å sikre at kundene får god informasjon om batteriet når de kjøper en brukt elbil, sier Gjøby.

Imidlertid vil dette kun gjelde nye biler som får det nødvendige utstyret installert. Før den tid vil det kanskje rulle en million elbiler på norske veier.

NAF jobber med å få på plass en batteritest for våre medlemmer og kunder, som skal være enkel å gjennomføre og gi deg et svar du kan stole på.

Publisert: 7. desember 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Kasper Furulund Frøjd,

Les også


Fant du det du lette etter?