Ti råd for bedre ladeopplevelse

Vi jobber for at overgangen til å bli elbilist blir enklere for deg. Rapporten «Skal alle med – må noe skje» viser at det er nødvendig med en kraftig utbygging av ladetilbudet.


To elbiler lader
© NAF

Se og hør Elbilpodden:

Vår rapport viser at det er en stor mangel på hurtigladere, og at ladeopplevelsen fortsatt er for dårlig for mange elbilister.

Lading står i fare for å bli et hinder for myndighetenes mål om at alle nye biler skal være nullutslipp i 2025. Rapporten inneholder derfor 10 råd til bransje og myndigheter for en bedre ladeopplevelse. 

10 råd for bedre lading

  1. Myndighetene må legge fram en samlet strategi for utviklingen av ladeinfrastrukturen, for flere og sterkere hurtigladere fram mot 2025. De neste fem årene må det bygges over 3 000 hurtigladere rundt om i Norge, med stadig høyere effekt, for å holde tritt med utviklingen i elbilbestanden.  
  2. Det må bygges ut flere store ladehubber.
  3. Regjeringen må innfri løftet om å støtte husholdninger og parkeringsanlegg som vil etablere opplegg for hjemmelading.
  4. Destinasjonsladere er i mange tilfeller et viktig supplement til hurtigladere. Flere destinasjoner (kjøpesentre, hoteller, alpinanlegg osv.) bør ta inn over seg veksten i elbiler framover.
  5. Informasjon om pris på ladestasjonene er mangelfull. Forbrukeren trenger informasjon om effekt, priser og kapasitet på hurtiglading som er langt bedre enn i dag.
  6. I dag er skilting til ladestasjoner nærmest unntak snarere enn regelen. Det bør skiltes bedre ved avkjøring til ladestasjoner.
  7. Ladestasjoner er ofte bortgjemte, mørke og enkle. Ladeoperatørene må lage en stasjonsstandard som er mer moderne og som minner mer om dagens bensinstasjoner, for eksempel med tak, søppelbøtter, vindusvask til bilruter, lys og toaletter.
  8. Mange opplever ladestasjoner med ladepunkter som ikke virker. Tilbyderne av hurtiglading bør innføre en selvpålagt maksgrense for nedetid på ladepunkter. 
  9. Den som kjøper en elbil får ikke automatisk korrekt informasjon om reelle rekkevidder på bilen (for eksempel vinterrekkevidde), batteristørrelse og bilens reelle ladefart. Bransjen bør derfor innføre en standard for informasjon om vinterrekkevidde, batteristørrelse og ladefart på elbiler.
  10. Prising på lading er i dag ofte en minuttpris og ikke en kilowatt-timepris. Det betyr at du betaler for tiden du lader, ikke for hvor mye strøm du faktisk får. Det kan i mange tilfeller gjør at du betaler svært mye per kWh. Derfor bør bransjen innføre en prisstandard på hurtiglading som i større grad er knyttet til hvor mye strøm man faktisk får.


Les også


Fant du det du lette etter?