Viktig NAF-gjennomslag for bedre lading langs veien

Statens vegvesen og Miljødirektoratet har kommet med kunnskapsgrunnlaget til regjeringens arbeid med en nasjonal ladestrategi. NAF kjenner igjen mye fra laderapporten organisasjonen utarbeidet i 2021.


Bilder viser en mann som lader elbilen sin på en ladestasjon.
Hurtiglading. Foto: Eirik Aspaas

NAFs rapport viser at hurtigladeinfrastrukturen i Norge har ligget langt bakpå og ikke svarer til økningen i antalle elbiler på veiene. Tesla er et hederlig unntak, men ellers er det ikke så bra stelt for å sikre elbilistene strøm på batteriet når de er på langtur.

Det har kommet et klart råd fra NAF og det er å bygge ut langs de store hovedveiene først, bygg større ladesteder og gjør det enklere å lade enn i dag.

Kunnskapsgrunnlaget som har kommet fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet svarer ut mye av det NAF har tatt opp i sin rapport. Denne rapporten er et viktig dokument og en veiviser ut av den norske ladetåka.

Bommer noe på antall og effekt

I kunnskapsgrunnlaget skrives det at det må bygges mellom 6 000 og 10 000 hurtigladere på 50 kW+ fram mot 2030.

NAF mener dette antallet er for høyt fordi Statens Vegvesen og Miljødirektoratet har lagt inn for lav effekt på laderne. Tiden med 50 kilowatts-ladere er forbi. I NAFs egen laderapport har medlemsorganisasjonen beregnet at det trengs 5000 ladere frem mot 2030. Forutsetningen er at de må være på 150 kW eller høyere. Det er viktig for å redusere ladetiden og for å betjene biler som kan lade på stadig større effekt.

Nå må politikerne følge opp

Fagetatene viser at behovet er stort og at vi har dårlig tid. Manglende hurtiglading er en av de viktigste årsakene til at folk ikke velger elbil. Folk gidder ikke stå i kø for å fylle opp batteriet.

Derfor er et viktigste medkunnskapsgrunnlaget hvordan det brukes politisk. Vårt klare

råd er å komme i gang å bygge der behovet er størst. Det er langs hovedveiene. NAFs rapport viste at det manglet flest ladere langs hovedveiene E18 Oslo-Kristiansand og E6 Oslo-Trondheim. Så må det bygges stort nok med mange ladepunkter på hvert ladested. Til slutt må det bygges ladere med høy effekt, dvs. minimum 150 kW og i årene fremover bør det bygges med 350 kW.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Cirkle K ladestasjon
Ladeplassene må ha flere fasiliteter for å gjøre lading enkelt og komfortabelt. Køsystem, tak og servicestilbud er viktig. © NAF

Lading på tur er mer enn hurtiglading

Det er selvsagt viktig med gode hurtiglademuligheter langs veiene, men samtidig er det viktig å ikke stirre seg blind på det. Såkalte destinasjonsladere er en viktig del av en fremtidig ladeinfrastruktur.

Destinasjonslading er lading der du sover, går tur, står på ski, handler og lignende. Derfor må vi få til en utbygging av ladere ved hoteller, campingplasser, kjøpesentre, tur-parkeringer osv. Da kan bilen lades men den er parkert i noen timer eller over natten. Vet du at du kan lade dit du skal, kan du også hoppe over en hurtiglading.

Forbrukervennlige ladeplasser

Det er ikke nok med utbygging av flere ladere. Vel så viktig er det at det blir enklere å bruke laderne, prisinformasjonen må bli bedre og det må bli langt enklere å betale.

NAF vil ha en prismodell for lading, nemlig at folk betaler per kilowattime. Nå er det et virvar av måter å prise hurtiglading. Vi må også bort fra en mengde apper der man må registrere seg som kunde for å få billigst mulig lading. Ladeplassene må også ha fasiliteter som tak, servicetilbud, ja til og med muligheten for å vaske rutene. Forbrukerne må også kunne få sanntidsinformasjon om laderen er i drift eller ikke. Her er det veldig mye å gå på slik at lading blir enkelt og komfortabelt.

Kunnskapsgrunnlaget fra Statens Vegvesen og Miljødirektoratet peker på mye av det samme. Konklusjonen deres er at blant annet at alle ladeplasser må bli universelt utformet. De peker på at det må komme felles betalingsløsninger, prismodeller og en bransjestandard for utforming og utstyr på ladeplassene. For å få forbrukervennlige apper og helhetlige tjenester mener de også at dataprotokollene til ladeoperatørene må åpnes opp og data må deles på tvers. Da kan vi få sanntidsinformasjon om ladere i drift og enhetlig prisinformasjon.

Det er på høy tid at dette kommer på plass. Vi må bort fra tiden der laderne sto bak en matbutikk sammen med konteinerne, laderen man skulle lade på ikke er i drift uten at du visste det, og at du faktisk vet hva ladingen av elbilen koster der du lader.

Når kommer regjeringens ladestrategi?

Kunnskapsgrunnlaget som har kommet nå, skal behandles politisk. Først blir det en høring i slutten av mars. Så er det frist for skriftlige innspill i starten av mai. Deretter skal regjeringen legge frem strategien. Det spørs om det skjer på denne siden av sommeren, men i løpet av 2022, må vi jo satse på.

NAF skal levere høringsuttalelse der våre medlemmer og andre forbrukeres ladebehov skal legges frem. Vi må ha på plass mer lading, enhetlig prising, komfortable ladeplasser der laderne fungerer og vi må få oss en matbit og drikke mens vi lader elbilen.

NAF ladebrikke

Publisert: 4. mars 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Nils Sødal,

Les også


Fant du det du lette etter?