NAF senter undersøker bruktbil

Slik klager du på bilkjøpet

Har du oppdaget feil på bilen du har kjøpt? Her er våre tips for å klage på bilkjøpet, enten du har kjøpt fra forhandler eller fra en privatperson.

© NAF

Kort fortalt:

 • Hvis bilen ikke er i den stand som avtalt, kan du klage til selger.
 • Du kan ha rettigheter selv om bilen er solgt «som den er».
 • Fristen for å klage er to år ved privatkjøp og fem år ved kjøp fra forhandler.

Du kan klage på bilkjøpet hvis bilen har en mangel

Hvilke lover gjelder hvis bilen du har kjøpt har feil og mangler? Har du kjøpt bil av en privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. Har du kjøpt bil fra en forhandler, regulerer forbrukerkjøpsloven hva du har krav på.

Uansett hvem du kjøper av, har du rett til å klage på bilkjøpet hvis bilen har en mangel, men det er ikke alle feil som er en kjøpsrettslig mangel.

Advokathjelp

Slik kan NAF Advokat hjelpe deg med reklamasjon

 • Vi forklarer dine rettigheter etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven når det er en feil på bilen du har kjøpt.
 • Våre teknikere gir rådgivning om hvilke feil som kan anses som vanlige, påregnelige, og utbedringsmuligheter
 • Du kan sende inn saken for en konkret vurdering
 • Hvis du har et krav, kan vi ta kontakt med motpart på vegne av deg.
 • Er det ikke mulig å komme til en minnelig løsning, kan vi ta saken videre til retten
Få hjelp av våre advokater

Når har bilen en mangel?

Utgangspunktet er at bilen skal være slik som avtalt og ha det utstyret og de funksjonene som selgeren har opplyst om. Det gjelder både ved salg fra forhandler og fra privatperson. Her har salgsannonse, spesifikasjoner i kjøpekontrakten, tilstandsrapport og andre opplysninger som du har fått av selgeren betydning for hva du kan forvente.

Selgeren har et spesielt ansvar for de opplysningene som er gitt om bilen. Hvis selgeren har gitt feilopplysninger, eller hvis selgeren har tilbakeholdt viktige opplysninger om bilen, så kan bilen ha en mangel.

Kjøp av bruktbil

Kjøper du bruktbil, så må du regne med slitasje på bilen. Her vil pris, alder og kilometerstand på bilen være relevant for hva du kan forvente, i tillegg til opplysningene du har fått om bilen. Vanlige slitedeler, slik som bremseklosser, vindusviskere og dekk vil vanligvis ikke defineres som en mangel. Men hvis girkassen på bilen havarerer etter tre år og kjørte 60.000 km, tross normalt vedlikehold og normal bruk, bør du reklamere.

Når du kjøper bruktbil fra en forhandler, så kan det være en mangel hvis bilen er i dårligere stand enn det du kunne forvente. Ved salg fra privatpersoner må feilen innebære at bilen er i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente. Det skal med andre ord mer til for å klage ved bruktbilkjøp fra privatperson.

Som kjøper har du ansvar for å undersøke bilen. Feil som er lett synlige ved besiktigelse og lett å oppdage ved prøvekjøring, kan du normalt ikke klage på i ettertid.

Bilen selges som den er

I salgskontrakter mellom privatpersoner er det vanlig å ta forbehold om at bilen selges «slik den står» eller med liknende forbehold. Det betyr at bilen selges med de feil og mangler den måtte ha, også skjulte feil. Da kan det bli vanskeligere å klage.

Men selgeren er ikke fritatt for ethvert ansvar. Du kan likevel klage hvis:

 • Selger har gitt feil opplysninger og disse kan antas å ha virket inn på kjøpet
 • Selger har tilbakeholdt opplysninger og disse opplysningene ville ha hatt betydning for deg
 • Bilen er i vesentlig dårligere stand enn du kan forvente bla. ut fra kjøpesummens størrelse, alder og kjørte kilometer.

Hvordan går du frem for å klage

Har du oppdaget feil på bruktbilen? NAF advokat guider deg gjennom prosessen.

Reklamer skriftlig til selger så snart som mulig, og som hovedregel senest innen to måneder fra du oppdaget mangelen. Sett alltid en frist for svar. Vi anbefaler syv dager.

Som hovedregel kan du bare reklamere på mangler du oppdager inntil to år etter kjøp fra privatselger, og fem år etter kjøp fra forhandler.

Noen bilprodusenter garanterer for at enkelte deler skal holde lengre enn fem år. For eksempel kan batteriet på en elbil være garantert å holde i åtte år fra bilen var ny. Da kan du fremme krav etter garantien selv om det er gått mer enn fem år.

Når du reklamerer til selger, har du bevisbyrden for at det er en mangel på bilen. Det betyr at det er du som må dokumentere mangelen dersom det ikke er åpenbart at feilen på bilen er en mangel. Sørg for å få en skriftlig rapport på skaden med en oversikt over hvor mye det koster å reparere. Ta gjerne også bilder av skaden.

Hva kan du kreve?

Du kan kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet.

Når bilen har en mangel, skal selger som en klar hovedregel få mulighet til å rette mangelen. Gi derfor alltid selger beskjed før du reparerer bilen selv. Hvis selger unngår å svare eller avviser kravet ditt, så kan erstatning for reparasjonsutgiftene være aktuelt. Merk at det ikke gis erstatning for tort og svie.

Hvis mangelen ikke kan rettes, så kan omlevering være et alternativ, det vil si å få en tilsvarende bil. I praksis kan det være utfordrende å finne en tilsvarende bruktbil, så omlevering er mest aktuelt ved kjøp av nyere bil.

Et prisavslag kan være et alternativ hvis retting eller omlevering ikke er aktuelt. Prisavslaget beregnes ut ifra bilens verdi med og uten mangelen.

I noen tilfeller har mangelen så stor betydning at heving blir aktuelt. Dette er siste utvei. Ved kjøp av bruktbil skal det mer til for å kunne heve kjøpet. Har du kjøpt fra forhandler, kreves at mangelen ikke er uvesentlig. Ved privatsalg kreves det mer ved at mangelen må være vesentlig.

Medlemsfordel

Problemer med et bilkjøp?

Vi har juridisk rådgivning og teknisk hjelp tilgjengelig for deg som har spørsmål knyttet til det å kjøpe, selge eller eie bil.

NAF advokat

Publisert: 2. januar 2023

Sist oppdatert: 8. juli 2024

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?