Bilde av prismast ved bensinstasjon

Hvorfor er drivstoff så dyrt?

Vanligvis er bensin dyrere enn diesel. Nå opplever vi ofte store svingninger i prisene. Høye drivstoffpriser rammer distriktene hardest, og NAF krever tiltak.

© NAF

Kort fortalt:

  • Prisene på drivstoff er nå høye i hele Europa, og prisene kan svinge mye
  • Nesten ti kroner av literprisen er moms og andre avgifter
  • Vi jobber for å redusere drivstoffavgiftene

Derfor er drivstoffprisene høye

Ofte kan man se at diesel er dyrere enn bensin. Slik var det ikke før. Det er flere årsaker til at dieselen er så dyr. En av de viktigste årsakene analytikerne trekker frem er at Europa bruker diesel som erstatning for russisk gass til å lage strøm. En annen årsak er at russiske raffinerier, som lager diesel av råolje, lenge har vært en stor leverandør av diesel til Europa.

Økt etterspørsel etter diesel i Europa gjør at det er ingen utsikter til at prispresset vil dempes i Norge.

Norge har blant verdens høyeste pumpepriser. Prisen på pumpa er summen av drivstoffpris og avgifter.

Graf som viser utviklingen i drivstoffpriser i Norge
Økning: Bensin- og dieselprisene har økt kraftig. © NAF

Dette er drivstoffavgiftene du betaler:

  • Veibruksavgift
  • CO2-avgift

Norske myndigheter burde kompensere de høye prisene med kutt i avgifter, eller en kontantstøtte til alle bileiere, mener vi.

Det er også 25 prosent moms på både drivstoff og avgifter.

Avgiftene fastsettes av Stortinget for ett år av gangen. I alt drivstoff som selges i Norge er det blandet inn en andel biodrivstoff, og på denne andelen av literen du fyller på tanken, er avgiftene lavere. Det påvirker totalen av det du betaler i avgifter. I 2022 antar myndighetene en innblanding på 16 prosent biodiesel og 13 prosent bioetanol.

Graf som viser hvordan avgifter inngår i pumpeprisen du betaler
Dette betaler du for: Eksempel på pumpepris bensin 22 kroner. © NAF

Hva gjør NAF?

Vi har i flere omganger tatt opp med myndighetene at drivstoffprisene er for høye. Vi har tatt saken opp både i media, i brev til alle partiene på Stortinget og i direkte møte med regjeringen. Regjeringen har i regjeringserklæringen fra 2021 lovet å sette ned avgiftene. Men i 2022 ble ikke avgiftene kuttet nok til at det gir utslag på pumpeprisen.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

Publisert: 26. april 2023

Sist oppdatert: 29. april 2024

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?