Pendlergaranti: Bedre rettigheter for deg som tar tog

Politikerne setter tøffe mål om at biltrafikken ikke skal øke, men bytter du tog med bil opplever du ofte forsinkelser og kanselleringer. Vi jobber for at du som togpendler skal få en bedre reisehverdag.


© NAF

Kort fortalt:

  • Vi jobber for å få innført en pendergaranti som gir reisende automatisk refusjon når toget er forsinket
  • Det må stilles tøffere krav til at togene går i tide slik at tog blir attraktivt for flere

Hvert år er det over 70 millioner reiser med tog i Norge. De fleste av dem er pendlerreiser. Det betyr at mange reisende opplever forsinkelser og kanselleringer hver eneste uke.

Vi vil sette tøffere krav til togselskapene

Vi jobber for at du skal kunne bruke bilen når du trenger det, men for mange som pendler er toget et godt alternativ til bilen på vei til og fra jobb.

Vi vil at samferdselsministeren skal sette tøffere krav til togselskapene. To ting må skje: Punktligheten må opp, og pendlerne må få erstatning når togene likevel ikke går som de skal. Det må innføres en automatisk «pendlergaranti» som gir erstatning som svarer til det tilbudet passasjerene får.

Dagens kompensasjon er for dårlig

Ved forsinkelser kan man i dag søke 50 prosent refusjon på billetten. På korte strekninger gjelder dette bare hvis toget er mer enn en halv time forsinket. Og man må søke for hver enkelt forsinkede reise. Det er et byråkrati få orker.

Punktligheten må opp, og pendlerne må få erstatning når togene likevel ikke går som de skal.

Refusjonen må skje automatisk, for eksempel ved fradrag i prisen på neste periodekort eller ved utbetaling av beløpet ved utløp av periodekortet

Refusjonens størrelse blir knyttet til punktlighet og kanselleringer i den perioden og for den strekningen som periodekortet er gyldig for – ikke den enkelte reise

Alt fra og med 4 minutters forsinkelse gir rett til refusjon

Hva betyr dette i praksis?

Ett eksempel: På en strekning med mål om en punktlighet på 90 prosent, blir det målt en reell punktlighet på 75 prosent. Differansen på 15 prosent danner grunnlag for en 15 prosent refusjon i prisen på periodekortet. Pendlere som er tilmeldt ordningen får dermed automatisk refundert et beløp tilsvarende 15 prosent av prisen på periodekortet.

Danmark har innført en liknende ordning, og det mener vi at man burde få i Norge også. Slik det er i dag betaler norske togpendlere full pris for et tilbud som ikke svarer til forventingene.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

Publisert: 28. april 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?