politibil i sidespeil

Økte trafikkbøter:

Nå er boten på 10 200 kroner for mobilbruk i bil

Satsene for trafikkbøter, forenklet forelegg, øker igjen. Men vil stadig høyere bøter få ned antall lovbrudd og ulykker i trafikken?

© NAF

Fra 1.februar i år økte satsene for brudd på veitrafikkloven igjen. I fjor skrudde regjeringen opp bøtene med 30 prosent, og året økning kommer på toppen av dette. Økningen, som er på rundt 5 prosent, er begrunnet med å holde tritt med prisveksten. Vi mener økningen kommer for tidlig.

Vi etterlyser en grundig gjennomgang om de satsene som be innført i 2023 har hatt en faktisk effekt på trafikksikkerheten og om det har blitt færre lovbrudd i trafikken.

Skulle få ned ulykkene

Da regjeringen skrudde opp bøtesatsene i februar 2023, ble det begrunnet med trafikksikkerhet. Da forsvarte regjeringen økningen med det høye antallet trafikkdrepte i 2022. Bøtesatsene økte den gangen med 30 prosent. Nå skrus altså nivået på trafikkbøtene opp igjen.

2023 ble et år med et høyt antall omkomne i trafikken, hele 118 personer mistet livet på norske veier.

Men det er ikke en klar sammenheng mellom nivået på trafikkbøter og antall lovbrudd eller ulykker. Derfor fremstår økningene mer som begrunnet i et behov for å få inn penger til statskassen enn et trafikksikkerhetstiltak. Før årets økning ble vedtatt, ble det heller ikke lagt frem ny dokumentasjon som viser sammenhengen.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

Illustrasjon av NAF advokat, bilberger og bilmekaniker

Over 10 000 i bot for mobilbruk

Med økningene vil for eksempel boten for å bruke mobiltelefon under kjøring settes på 10 200 kroner. Det samme vil brudd på vikeplikten eller å kjøre på rødt lys.

Når bøtene settes så høyt, kan det gå imot folks rettferdighetsfølelse.

Bør settes etter inntekt

NAF har derfor bedt politikerne utrede om et system med inntektsavhengige bøter kan være aktuelt for Norge, slik de har i Finland.

For det er et viktig prinsipp at en straff er rimelig og står i forhold til den overtredelsen som er begått. Det bør også gjelde trafikkbøter. I tillegg mener vi altså boten bør stå i forhold til folks betalingsevne, spesielt dersom nivået settes så høyt som regjeringen her legger opp til.

Bakgrunn:

Regjeringen øker bøtesatsene (forenklet forelegg) med 4,9 prosent fra i tråd med forventet prisvekst. Økingen trer i kraft 1. februar 2024.

Satsene ble også oppjustert 1. februar 2023. Da var økningen på 30 prosent. Også i 2022 økte satsene.

Etter økningen blir satsene slik:

  • Bruk av mobiltelefon, øker til 10 200 kroner
  • Brudd på vikeplikten samme, 10 200 kroner
  • Kjøre på rødt lys, samme 10 200 kroner
  • Brudd på forbudsskilt, 8 200 kroner
  • Kjøre i 61 km/t i 50-sone: 5 650 kroner

Publisert: 14. desember 2023

Sist oppdatert: 7. februar 2024

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?