Sjekk ditt fylke her:

Disse fylkene brukte mest og minst på veivedlikehold i 2022

Våren og sommeren er høysesong for veivedlikehold. Sjekk hvor mye ditt fylke brukte på drift og vedlikehold av veiene i fjor.


Vei langs sjøen
© NAF

Fylkene brukte 13,6 milliarder på drift og vedlikehold av veiene i 2022. Troms og Finnmark brukte mest per innbygger, mens Vestland fylke brukte mest totalt.

Selv om fylkene bruker mer i 2022 enn året før, spiser prisveksten økningen.

Fylkene brukte til sammen 7,5 prosent mer på vedlikehold av veiene i 2022 enn året før, totalt 13,6 milliarder. Samtidig har prisveksten for drift og vedlikehold vært på hele 10,6 prosent gjennom året i fjor. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Det er altså ikke en stor nok økning til å holde tritt med prisveksten. Når i tillegg noen fylker bruker mindre enn året før, er vi bekymret for om fylkene klarer å holde veinettet i stand. Det kreves betydelig høyere innsats for å få til en forbedring, spesielt i lys av de økte kostnadene.

Kan koste 100 milliarder

Skal forfallet på fylkesveiene fjernes, koster det mellom 70 og 100 milliarder. I tillegg kommer nødvendige utbedringer, ras- og skredsikring av de 44 000 kilometerne med fylkesvei. Vi er bekymret for at forfallet på veinettet vil øke.

Det kreves mer midler fra både stat og fylkeskommune for å få ned forfallet. Vi mener de økte kostnadene må møtes med økte budsjetter, og fylkene må prioritere midler til veiene.

Viktig justering for fylkene

Fylkenes inntekter til veinettet kommer fra flere ulike ordninger som staten bevilger penger til. Når regjeringen la frem sitt reviderte budsjett for 2023, kom de med en endring i hvordan pengefordelingen til fylkene gjøres som kan bety mer midler til de fylkene som har størst etterslep på vedlikehold.

Om denne nye modellen blir vedtatt av Stortinget betyr det at behovet for veivedlikehold i det enkelte fylket kommer til å få en større vekt enn før når fylkene får midler av staten. I rene penger kan det være snakk om drøyt 1 mrd. kroner i året.

Fylkene må fortsatt vedta hvor pengene skal gå, fordi det er ingen automatikk i at pengene går til vei. Men det viser at vårt krav om mer midler til vedlikehold av fylkesveier blir hørt.

Publisert: 1. juni 2023

Sist oppdatert: 16. mai 2024

Axel H. Nerdrum,

Les også


Fant du det du lette etter?