Slik sykler du trygt med barna til skolen

Har du mulighet til å sykle sammen med barnet ditt, er du med på å skape gode holdninger og god trafikkultur tidlig. Her er tre enkle tips.


Bildet viser en mor som tar på sykkelhjelm på barn.
Husk sykkelhjelm når du skal sykle sammen poden til skolen. © NAF

Kort fortalt:

  • Start tidlig med grunnleggende trafikkregler.
  • Husk hjelm til både store og små.
  • Øv på å sykle skoleveien.

Hvordan sykle med barna

1

På vei uten sykkelfelt

Hvis det ikke er adskilt sykkelfelt langs veien, er det lurt å legge seg litt bak og på utsiden av barnet. Da skjermer du barnet mot biler som kommer bakfra.

2

I farlige kryss

Når du nærmer deg farlige eller uoversiktlige kryss, er det best å sykle foran barnet inn mot krysset og kontrollere at det ikke kommer biler før dere sykler inn i krysset.

3

Ved gangfelt

Syklende har vikeplikt for biler i gangfelt. Derfor anbefaler vi at du stopper helt opp og går med barnet over gangfeltet. Senk farten når du nærmer deg gangfeltet, stopp helt opp, forsikre deg om at bilene stopper og kryss gangfeltet gående.Er din sykkel registrert?

NAF SYKKEL

Er din sykkel registrert?

Vi har laget et sykkelmedlemskap for deg med ett mål: Å skape en tryggere og enklere sykkelhverdag.

Illustrasjon av mann med hund på sykkel

Trygt med en voksen

Det er viktig for barn å lære seg god atferd i trafikken så tidlig som mulig. Skoleveien er tryggest uten biler, men slik er det sjelden.

Vi anbefaler så mange barn som mulig å gå eller sykle til skolen. På den måten kan alle bidra til en tryggere skolevei ved at færre blir kjørt til skolen. Men det er ikke alle skoleveier som har egne gang- og sykkelfelt. Skal barna sykle i blandet trafikk, er det tryggest for dem å sykle sammen med en voksen de første årene.

Skap gode sykkelvaner

Ved å starte tidlig er det lettere å skape god atferd og forståelse for konsekvensene av egne handlinger. Grunnleggende trafikkregler og god sykkelerfaring gjør også at barna er bedre forberedt i trafikken den dagen de skal ta førerkortet. 

Noen barn kan sykle på egenhånd allerede tidlig i barneskolen hvis skoleveien er trygg og avskjermet. Skolen kan ikke sette en grense for når elevene kan sykle til skolen, men sykling alene på og ved trafikkert vei er ikke anbefalt før barna er mellom fjerde og syvende klasse. 

Før barna sykler alene til skolen bør de kunne grunnleggende trafikkregler, mestre sykkelen godt, ha god balanse og kunne stoppe. De må også kunne gi tegn og snu hodet mens de sykler. 

Publisert: 19. april 2023

Sist oppdatert: 12. mars 2024

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?