Slik testet vi elsyklene

Testen er gjort av det tyske laboratoriet  Velotech på oppdrag fra NAF og Testfakta i Sverige.


Bilder viser testing av en sykkelpedal tatt under en elsykkeltest i 2022.
© NAF

Kriterier for utvalg av elsykler: 

 • 2021: pris omkring 20 000 til 25 000 kroner 
 • 2022: pris omkring 25 000 til 33 000 kroner
 • Pendlersykkel med lavt innsteg (easy entry) 
 • Maks motorstyrke på 250W. 

Ut i fra disse kriteriene har forhandlerne valgt sykkelmodeller til testen. Alle syklene har midtstilt motor (navmotor) med en motorstyrke på 250 W, ifølge produsenten. Batteriet er plassert på rammen. 

Testparametre 

Rekkevidde 

Rekkevidden måles i laboratoriets testrigg med en simulert belastning tilsvarende en person som veier 90 kg. Testen ble gjort i 6 % helning og på plan flate. I helning ble det simulert en pedalkraft tilsvarende 100 Watt og på plan flate 70 Watt. Pedalhastigheten ble stilt inn på 60 omdreininger i minuttet, som tilsvarer en normal hastighet for mange syklister. Syklene ble testet både med maksimal og minimum el-assistanse. 

Målingen gir et godt bilde på forskjellen i rekkevidde mellom syklene. Flere parametre påvirker resultatet, blant annet batteriets kapasitet, motorens effektivitet og den mekaniske motstanden, dvs hvor mye kraft som tapes mellom den kraften man legger i pedalen og det man får ut på bakhjulet. Hvor langt man kommer ved faktisk bruk av sykkelen, avhenger av mange faktorer som vindforhold, hvor jevnt du tråkker, topografi og hvor mye support (el-assistanse) du velger å bruke. 

Resultatene er også sammenholdt med hastigheten på sykkelen, som i stor grad er avhengig av hvor mye support sykkelen gir. Syklene som gir relativt høy support i alle effektnivå, bruker også mer batterikapasitet. Til gjengjeld kan man sykle raskere på disse syklene med samme pedalkraft fordi man kan bruke et høyere gir. 

mann som jobber på sykkel
Bremetest: Bremseeffekten testes med den maksimale vekten som er angitt for sykkel (sykkel+fører+last). Foto: Nikolas Gogstad-Andersen / © NAF

Teknisk prestasjon 

Effektivitet 

Teknisk prestasjon handler om flere ting; For det først handler det om sykkelen evne til å ta vare på kraften som syklisten legger på pedalene. Kraften fra pedalene overføres til underlaget via kjeden, giret og bakhjulet. Til sammen med et kulelager skaper disse delene av sykkelen  mekanisk motstand som spiser opp en del av energien. 

Supportfaktor (el-assistanse) 

Supportfaktoren, som også hører til den tekniske prestasjonen, angir kraften som motoren bidrar med i forhold til den manuelle pedalkraften. Hvis man trykker på pedalene med en kraft på 100 W og sykkelens bakhjul leverer 400 V, er supportfaktoren 3. Måling av supportfaktoren gjøres ved 6 prosent helning med en pedalkraft på 100 W og en omdreining på 60 ved maksimal support (el-assistanse). 

Oppfyller syklene lovmessige krav 

Den tredje delen av teknisk prestasjon handler om hvordan syklene er tilpasset lovmessige krav med maks motorstyrke på 250 W og en maksfart på 25 km/h +/- 10 % før sykkelen slutter å gi el-assistanse. 

Bremser 

Syklenes bremsekraft ble testet i laboratoriets testrigg på vått og tørt underlag i tråd med offisiell standard. Håndbremsene ble aktivert med en kraft på 80 N, og fotbrems med en kraft på 200 N. Bremseeffekten testes med den maksimale vekten som er angitt for sykkelen (sykkel+fører+last). 

Mann sykler på en landevei og utfører test på elsykkel.
Brukertestet: Et testpanel som består av spesialister og vanlige syklister med kobling til laboratoriet, har testkjørt syklene. © NAF

Kjøreegenskaper 

Et testpanel som består av spesialister og vanlige syklister med kobling til laboratoriet, har testkjørt syklene.

De har lagt vekt på følgende faktorer: 

 • Elmotorens support og smidighet ved start og stopp 
 • Kraftig nedbremsing og start i motbakke 
 • Start med og uten el-assistanse 
 • Balanse, manøvrering og komfort 
 • Vibrasjoner og stabilitet 
 • Girenes funksjon 
 • Håndtakenes utforming og ergonomi 

Laboratoriet vurderte også: 

 • Om syklene viser tegn til vingling/risting ved lav og høy hastighet 
 • Displayets informasjon og lesbarhet 
 • Hvor enkelt det er å ta av, lade og sette på igjen batteriet 
Bilder viser testing av sykkelhjul gjort under en elsykkeltest i 2022.
Rekkevidde: Rekkevidden måles i laboratoriets testrigg med en simulert belastning tilsvarende en person som veier 75 kilo. © NAF

Karaktersetting 

Resultatet fra laboratorietesten er verdsatt og vektet sammen til en totalverdi i samråd med laboratoriet, med en skal fra 1 til 10 der 10 er best. 

Karakterene fra de ulike delmomentene er vektet slik: 

 • Rekkevidde og support 40 % 
 • Bremser 20% 
 • Kjøreegenskaper 20% 
 • Teknisk prestasjon 20% 

De ni elsyklene vi har testet i 2022:

De syv elsyklene vi har testet i 2021:

NAF SYKKEL

Er din sykkel registrert?

Vi har laget et sykkelmedlemskap for deg med ett mål: Å skape en tryggere og enklere sykkelhverdag.

Illustrasjon av mann med hund på sykkel

Publisert: 11. juni 2021

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?