Trafikkregler for syklister

Har du lov til å sykle i fotgjengerovergangen? Hvilke regler gjelder når du sykler i rundkjøring? Og når er det lov å sykle på fortauet? Vi hjelper deg å navigere farlige situasjoner mellom sykkel og bil.


Kort fortalt:

  • Du kan sykle de fleste steder så lenge det ikke er merket med forbud for sykkel
  • Du har vikeplikt for biler i gangfelt om du ikke går av og triller sykkelen.
  • Syklende skal alltid ligge til høyre i vegbanen

Her har du lov til å sykle

Du kan sykle de aller fleste steder, i vegbanen, på sykkelveg og i sykkelfelt, i gangveg, gang- og sykkelveg, gågate og på fortau. Du har i utgangspunktet lov til å sykle i felt merket for buss, og kan også sykle mot kjøreretningen i enveiskjørt gate dersom det er merket for sykkel. Det er ikke lov til å sykle på motorvei eller på sted merket med forbud mot sykling.

Lov å sykle på fortauet

Det er lov å sykle på fortau, gangvei og i gågate, men bare når gangtrafikken er liten og du ikke er til fare eller hinder for de som går. Når trafikken av gående er stor, så må du gå av sykkelen og trille den i stedet. Vær oppmerksom på at du må holde lav fart når du passerer gående, og må helt ned i tilnærmet gangfart på 6 km/t når du sykler forbi.

Kryssing av gangfelt

Som syklende har du vikeplikt for biler i gangfelt (fotgjengerovergang). Du kan krysse gangfeltet syklende, men må vente til det er klar bane, eller til bilene stanser for deg og tydelig markerer at de lar deg sykle.

Det er ikke lov å kaste seg syklende rett foran biler som er på vei mot gangfeltet og som ikke har markert at de vil stoppe for deg. Syklende som gjør det er dessverre en kilde til engstelse og irritasjon hos kjørende.

Dersom du går av sykkelen, så er du å regne som gående og bilene har vikeplikt for deg.

Bildet viser en syklist som sykler over et fotgjengerfelt.
Vikeplikt: Husk at når du sykler over gangfeltet har du vikeplikt for bilen, velger du å trille sykkelen over gangfeltet har bilen vikeplikt for deg. © NAF

Slik plasserer du deg i vegbane og sykkelfelt

Syklende skal ligge til høyre i vegbanen, på samme måte som biler.

Mange syklende ønsker å legge seg så langt til høgre i vegen som mulig, spesielt på landevegen, for å gjøre det mulig for biler å passere. Vær OBS på at det kan være farlig å plassere seg for langt ute på vegskulderen. Plasser deg slik at du har god klaring til grøftekant, fortau og liknende og ikke risikerer å velte eller støte på hinder.

Du har lov til å passere kjørende (men ikke syklende) på høyresiden, hvis du kan gjøre dette uten å være til hinder eller sjenanse for den som kjører. Vær forsiktig med å passere buss eller tungtransport på høyresiden og sørg for å ha god plass når du passerer. Det er alltid en risiko for at du ikke blir oppdaget av den som kjører.

Du skal bruke sykkelfeltet på høyre side av vegen, i kjøreretningen, og det er ikke tillatt å sykle begge veier i sykkelfeltet. (Unntaksvis kan sykkelfelt i begge retninger være plassert ved siden av hverandre.)

Syklende skal plassere seg på høyre side i sykkelfelt, på sykkelveg og i gang- og sykkelveg. Passering av andre skal som hovedregel skje på venstre side.

Trafikklys

Når du sykler i vegbanen eller i sykkelfelt, så følger du trafikklys som gjelder for ditt felt. I sykkelfelt med egne trafikklys, så følger du disse.

Sykler du på fortau eller på gang- og sykkelvei, så må du stoppe for rødt lys i gangfelt.

Alminnelige regler for vikeplikt gjelder for syklende

Som syklende har du vikeplikt for kjørende og syklende fra høyre (høyreregelen) og vikeplikt for kjørende og syklende i forkjørsveg som du skal inn på. Du har vikeplikt for motgående kjøretøy og syklende som kommer på din høyre side når du svinger til venstre. I tillegg har du vikeplikt for fotgjengere i gangfelt.

Venstresving når du sykler i sykkelfelt

Når du sykler i sykkelfelt, så har du vikeplikt for kjørende i vegbanen til venstre for deg og må vente til det er klart før du kan svinge til venstre. For øvrig har du vanlig vikeplikt for motgående kjøretøy som kommer på din høyre side når du svinger til venstre.

Venstresving når du sykler i vegbanen

Når du ligger foran biler i samme felt som deg, så kan du svinge til venstre uten hinder av bilene bak deg.

Når du ligger til høyre for biler i samme felt som deg, så har du vikeplikt for bilene til venstre for deg og må vente til det er klart før du kan svinge til venstre.

For øvrig har du vanlig vikeplikt for motgående kjøretøy som kommer på din høyre side når du svinger til venstre.

Bildet viser en syklist i sykkelfeltet ved siden av en bil som kjører inn til høyere.
Blindsone: Skal et motorkjøretøy svinge til høyere kan syklisten være i deres blindsone. Sørg alltid for å plassere deg riktig for å minske risiko. © NAF

Farlige situasjoner i vegkryss med høyresving

Det er risikabelt å ligge i vegbanen eller i sykkelfelt til høyre for motorkjøretøy som skal svinge til høyre. Risikoen er stor for at føreren av bilen, bussen eller vogntoget ikke er oppmerksom på deg, eller at du ligger i blindsonen deres. I slike situasjoner bør du alltid plassere deg slik at du ikke risikerer å bli truffet av kjøretøyet dersom det svinger til høyre, selv om føreren har vikeplikt for deg.

Farlig situasjon ved passering av parkert bil

Vær spesielt oppmerksom på faren for at bildøren åpnes ut i vegen foran deg når du passerer en parkert bil. Senk farten og vær forberedt på å stanse raskt.

Fører eller passasjer i bilen må alltid være oppmerksom på at det kan komme syklist eller bil, når de åpner bildøren. Sjekk blindsonen. Gjør det til en vane å åpne døren med høyre hånd, når du sitter i førersetet i bilen. Da lener du deg automatisk til venstre og får sjekket blindsonen samtidig.

Farlig situasjon i bytrafikk med trikk og bane

Syklende må være spesielt oppmerksom på risiko ved å sykle på steder som trafikkeres av trikk og bane som går på skinner. Det er alltid en viss fare for å sette fast hjulet i trikkeskinnen og risikere en velt. Trikk og bane bruker lang tid for å stanse. Derfor må du ha god margin og holde god avstand til trikken eller banen når du sykler i samme felt eller i sykkelfelt ved siden av dem.

Sykling i rundkjøring

Som syklende følger du samme regler som kjørende, og har vikeplikt for trafikk i rundkjøringen, og for kjørende eller syklende i felt som du vil svinge inn i. Det kan skape farlige situasjoner dersom andre kjøretøy prøver å passere deg i samme kjørefelt i rundkjøringen. Det er derfor lurt å plassere seg i midten av ditt kjørefelt, for å markere tydelig hvilket felt du opptar.

Rundkjøringer er potensielt farlige steder for syklende, så kjør passivt og forsøk å oppnå øyekontakt med sjåfører som må være oppmerksomme på deg.

NAF SYKKEL

Er din sykkel registrert?

Vi har laget et sykkelmedlemskap for deg med ett mål: Å skape en tryggere og enklere sykkelhverdag.

Illustrasjon av mann med hund på sykkel

Publisert: 6. september 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?