På generell basis vil følgende forhold tale for de to alternativene:

Firmabil lønner seg når du har:

 • Dyr bil
 • Lang kjørevei mellom arbeid og hjemmet
 • Mye privatkjøring
 • Lite kjøring i jobb
 • Kun statens satser for kjøregodtgjørelse

Kjøregodtgjørelse lønner seg når du har:

 • Middels dyr eller billigere bil
 • Kort vei mellom arbeid og hjemmet
 • Lite privatkjøring
 • Mye kjøring i jobben
 • Høy fast bilgodtgjørelse

Når du skal finne ut hvilken ordning som er mest lønnsom for deg, er det flere faktorer du må ta med i betraktningen:

 • Bilens alder og pris
 • Avstand til jobben
 • Kjøremønster
 • Hvilken kompensasjon arbeidsgiveren tilbyr i stedet for firmabil

For å få et helt eksakt bilde av hva som er mest lønnsomt, må du foreta et helt konkret regnestykke med de alternative løsningene.

Ofte vil dyrere biler være mer gunstig å ha som firmabil enn de rimeligere. Begrunnelsen for dette er hovedsakelig at verdifallet på dyrere biler er større sammenlignet med rimeligere biler. Samtidig er statens satser for kjøregodtgjørelse uavhengig av bilens pris, slik at du normalt vil få samme godtgjørelse uavhengig av biltype.