Parkeringsregler i Norge: Slik unngår du bøter og gebyrer

Forvirret over parkeringsreglene? Du må sette deg inn i parkeringsbestemmelsene om du vil unngå kontrollavgift, gebyrer eller borttauing.


sort bil parkert langs veien
© NAF

Kort fortalt:

 • Parkeringsforskriften gjelder for vilkårsparkering av motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel.
 • Les skiltingen og sett deg inn i vilkårene for området du skal parkere.
 • For vilkårsparkering er satsene for kontrollsanksjon 330, 660 og 990 kroner.

1. januar 2017 tro nye parkeringsregler i kraft, som innebærer et felles parkeringsregelverk, både for offentlige og private parkeringstilbud.

Vilkårsparkering

Parkeringsforskriften gjelder for vilkårsparkering av motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel. Med vilkårsparkering menes parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.

Hva må du huske på?

 • Les skiltingen og sett deg inn i vilkårene som gjelder for det aktuelle området. Bilfører pålegges en streng aktsomhetsplikt og må aktivt undersøke hvorvidt det er lovlig parkert.
 • Plasser bilen som anvist ved skilt eller oppmerking og innenfor eventuelt oppmerket felt der dette finnes.
 • Trekk billett og plasser denne godt synlig bak frontruten. Pass på at billetten ikke blir tatt av vinden i det du lukker døra.
 • Ved registrering og betaling via parkeringsapp er det bilførers ansvar å taste korrekt informasjon, for eksempel registreringsnummer og takstsone. Ved feil i parkeringsapp må fører benytte andre betalingsalternativer der dette finnes.
 • Ta kontakt med ansvarlig virksomhet før du forlater bilen dersom noe er uklart eller i ustand.
Skilt i parkeringshus
Parkering: Ved registrering og betaling via parkeringsapp er det bilførers ansvar å taste korrekt informasjon, for eksempel registreringsnummer og takstsone. © NAF

Alminnelige parkeringsregler

I de tilfellene det ikke er parkering på bestemte vilkår gjelder fortsatt de alminnelige reglene for parkering etter vegtrafikklovgivningen. Etter Forskrift om offentlig parkeringsgebyr ilegges gebyr ved stans eller parkering i strid med blant annet vegtrafikkloven § 3 og § 17, trafikkreglene § 17 og skiltforskriften.

Undersøk alltid om det gjelder parkeringsregulerende skilt. Ellers er noen av de viktigste reglene:

 • Det er forbudt å stanse helt eller delvis på fortau, gangvei eller sykkelvei.
 • Du må stanse/parkere minst fem meter fra veikryss, og fem meter foran gangfelt eller sykkelkryssing. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller veikant begynner å runde.
 • Det er forbudt å parkere foran inn- eller utkjørsel

Medlemsfordel:

Få hjelp når du trenger det

Våre advokater er tilgjengelig for deg som har spørsmål knyttet til bilkjøp, garantier, erstatning, reklamasjonssaker, bøter og mye mer.

mann og kvinnelig NAF advokat ser på papirer sammen

Parkeringsbotens størrelse

For vilkårsparkering er satsene for kontrollsanksjon 330, 660 og 990 kroner. I «normaltilfellene» får man en sanksjon på 660 kroner, mens mindre alvorlige overtredelser, som for eksempel å glemme å trekke billett på en gratisparkering, ilegges en kontrollsanksjon på 330 kroner. Dersom du parkerer på plass reservert for forflytningshemmede uten at man oppfyller vilkårene for dette, ilegges en kontrollsanksjon på 990 kroner.

Dersom du parkerer i strid med de alminnelige parkeringsreglene ilegges du parkeringsgebyr etter parkeringsgebyrforskriften. Parkeringsgebyret for disse overtredelsene er alltid 900 kroner.

Både eier og fører er ansvarlig

Kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr blir i utgangspunktet ilagt føreren av motorvognen på stedet, men dersom føreren er en annen enn den som var registrert som eier av motorvognen ved tidspunktet for overtredelsen er de solidarisk ansvarlig for betalingen.

Klagemuligheter

Eier og fører kan klage på ilagt kontrollsanksjon til virksomheten som har ilagt denne. Fristen for å klage er 3 uker etter ileggelsen.
Dersom du ikke får medhold klagen kan saken klages inn til Parkeringsklagenemnda. Du må klage senest innen ett år etter den dato det er klaget til virksomheten.

Klage på parkeringsgebyr ilagt for parkering i strid med alminnelige parkeringsregler etter parkeringsgebyrforskriften skal sendes kommunen der gebyret er ilagt. Fristen for å klage er 3 uker etter ileggelsen.
Dersom du ikke får medhold i klagen kan saken tas videre til tingretten. Dette må gjøres innen 3 uker etter at du fikk svar på klagen.

Publisert: 19. april 2023

Sist oppdatert: 6. desember 2023

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?