Bilde av fotoboks-illustrasjon

Hva skjer når fotoboksen blinker?

Hvis du kjører for fort forbi en fotoboks, blir bilen din fotografert forfra slik at fører og registreringsnummeret synes på bildet.

© NAF

Fotoboks

Ved punktmåling av fart tas det bare bilde av biler som kjører for fort.
Ved gjennomsnittsmålingene som gjøres over en lengre strekning, tas det bilde av alle som passerer. Det er kun bilder av de som har kjørt for fort som lagres.

Det blinket rødt i fotoboksen - får jeg bot?

Fotoboksen blinker rødt når den tar bilde av deg, men det betyr ikke nødvendigvis at du har kjørt for fort. Ved punktmåling, så tas det bare bilde av de som kjører for fort. Da betyr et rødt blink mest sannsynlig at du har kjørt for fort.

Ved strekningsmåling, så tas det bilde av alle som passerer. Et rødt blink fra fotoboks på strekningsmåling betyr derfor ikke at du har kjørt for fort. Det er et annet lys som kan indikere at du har kjørt for fort på strekningsmåling. Ca 50 meter etter andre fotoboks, står det en varsellampe. Denne blinker gult dersom du har kjørt for fort på strekningen, og da må du regne med å få en bot i posten.

Når bilen din blir tatt i fotoboks uten deg

Bileier kan ikke straffes dersom det er en annen enn bileieren som har vært fører av bilen når fartsovertredelsen skjer.

Politiet sender brev til den som står som eier av bilen, og eieren blir oppfordret til å opplyse navnet på føreren dersom en annen har kjørt bilen. Som bileier har du i utgangspunktet ingen plikt til å forklare deg, men du har plikt til å møte opp hos politiet hvis du får en innkalling.

Bileier har forklaringsplikt i rettslig avhør

Hvis du nekter å si hvem som kjørte bilen, kan politiet begjære rettslig avhør. Med noen unntak, blant annet for nærstående som ektefelle, barn, søsken og foreldre, har du en forklaringsplikt i rettslig avhør. Politiet kan også etterforske saken videre, for eksempel ved å sammenligne personen på bildet med dine familiemedlemmer.

Bruker bildet til å identifisere føreren

Ved hjelp av bildet som er tatt, kan politiet også identifisere føreren dersom de har grunn til å tro at føreren av bilen er en annen enn bileieren. Dette gjør de ved manuelt søk, og ikke ved digital ansiktsgjenkjenning. I slike tilfeller vil forelegg sendes direkte til føreren, og bileieren vil ikke få informasjon fra politiet om fartsovertredelsen.

Medlemsfordel:

Få hjelp når du trenger det

Våre advokater er tilgjengelig for deg som har spørsmål knyttet til bilkjøp, garantier, erstatning, reklamasjonssaker, bøter og mye mer.

mann og kvinnelig NAF advokat ser på papirer sammen

Fartsbot

Når det er avklart hvem som var fører av bilen, sendes et forelegg til denne personen. Vedtas forelegget, er saken endelig avgjort. I motsatt fall oversendes saken til retten for avgjørelse der. Alvorlige overtredelser hvor det kan bli aktuelt med fengselsstraff, oversendes direkte til retten så snart de er ferdig etterforsket.

Boten sendes fra Statens Innkrevingssentral. Er det vanskelig å betale hele boten på en gang, bør du umiddelbart ta kontakt for å få en nedbetalingsplan. Når kravet er misligholdt er det for sent å be om en betalingsavtale.

Publisert: 15. mars 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?