Prikk – for hva og hvor mange?

Enkelte forhold vil kunne gi en prikkbelastning når saken er avgjort gjennom forenklet forelegg, bot eller dom.


© NAF

Hva kan jeg få prikker for?

  • Kjøring på rødt lys
  • Ulovlig forbikjøring
  • Fartsovertredelser
  • Brudd på vikepliktsreglene
  • For liten avstand til forankjørende
  • Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år
  • Kjøring i sperreområde
  • Kjøring med trimmet motorsykkel/moped

Hver gang du blir tatt for en overtredelse, får du som hovedregel registrert tre prikker. Hvis du blir tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen. Ved minst fire prikker får du skriftlig varsel om mulige konsekvenser av ytterligere prikkbelastninger.

Førerkort i mindre enn to år?

Sjåfører som har hatt førerkort i klasse B i mindre enn to år sammenhengende (prøveperioden) får registrert det dobbelte antallet prikker.

Hvordan får jeg prikker?

  • Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i en automatisk trafikkontroll (fotoboks)
  • Du godtar (vedtar) et forenklet forelegg eller et vanlig forelegg, eller du lar saken gå videre til domstolen (tingretten)

Kan jeg klage?

Du kan ikke klage på ileggelsen av prikker i seg selv. Dette må i tilfelle skje som følge av at avgjørelsen som medfører prikkbelastning ikke aksepteres.

Tap av førerkort (førerett)

Får du åtte prikker eller mer i løpet av tre år, mister du førerkortet for seks måneder. Når føreren får tilbake føreretten etter at denne har vært tapt, slettes prikkene i registret.

Registrerte prikker foreldes tre år etter ileggelsen.

Vær oppmerksom på at ordningen med prikkbelastningen ikke endrer tidligere praksis ved større fartsovertredelser. Grove fartsovertredelser kvalifiserer i seg selv til tap av føreretten.

Publisert: 28. oktober 2021

Sist oppdatert: 30. november 2023


Les også


Fant du det du lette etter?