Slik fyller du ut skademeldingen på riktig måte

Er du uheldig bør du fylle ut skademeldingsskjema og sende det til forsikringsselskapet ditt. Nå kan dette gjøres digitalt, trygt og enkelt.


Digital skademelding fra NAF
Digital skademelding fra NAF. © NAF

Kort fortalt:

  • Fyll alltid ut skademeldingsskjema ved et uhell.
  • Sikre bevis på skadestedet, eks. ved å ta bilder.
  • Ikke skriv under på noe du er uenig i.

Fyll ut skademeldingsskjema digitalt

NAF Digital skademelding er enkelt å bruke, med gode forklaringer på alle feltene som skal fylles ut. Du trenger verken penn eller papir, og alt er tilgjengelig i nettleseren på mobilen din.

Den digitale skademeldingen er gratis å bruke og er tilgjengelig for alle som har vært i trafikkuhell. Når du legger inn registreringsnummeret på bilen din og mobilnummeret ditt, får du opp mye av informasjonen du trenger, automatisk.

Om ulykken innebærer to biler, vil begge parter fylle ut hver sin del. Løsningen er integrert med Statens Vegvesens systemer og henter ut bildata utfra registreringsnummeret. Når du er ferdig med informasjonen, kan partene signere med BankID for trygg identifisering.

Skjemaet fordeler ikke skyld

Skademeldingen skal ikke fordele skyld, men gi forsikringsselskapene grunnlag for å kunne ta stilling til skyldspørsmålet.

Hvis motparten ikke vil signere, må du passe på å notere navn, adresse, bilens registreringsnummer og en erkjennelse av at uhellet har funnet sted.

Fyll ut skjemaet uansett

Hvis motparten ikke vil samarbeide, fyller du ut din egen skademelding og sender den til forsikringsselskapet ditt.

Hvem har ansvaret ved en kollisjon?

Det kan være vanskelig å finne ut hvem som har skylden etter en kollisjon. Derfor er det viktig å sikre bevis på skadestedet, eks. ved å ta bilder. For å ilegge en part skylden for et uhell må føreren ha opptrådt uaktsomt eller brutt trafikkreglene. Det kan også ilegges skyld om det har vært en teknisk svikt ved kjøretøyet.

Dersom begge partene for eksempel har brutt trafikkregler eller vært uaktsomme, vil ansvaret bli delt.

Er det ikke mulig å bevise skyld må hver av partene dekke sin egen skade.

Du kan også bli ilagt skyld for et uhell selv om det ikke har vært fysisk kontakt mellom kjøretøyene, for eksempel om du presser en annen bil ut i grøfta.

Du kan fortsatt bruke penn og papir

Du kan fortsatt bruke skademeldingsskjema på papir, om du ønsker å bruke det du allerede har i bilen.

Innebærer ulykken to biler, og begge parter er enige om hendelsesforløpet, er det enklest om det fylles ut et felles skjema. Bruk god tid på utfyllingen og les instruksjonen nøye før du krysser av eller gjør andre nedtegnelser.

Publisert: 13. september 2022


Les også


Fant du det du lette etter?