Hva kan du gjøre når elbilen du venter på får nye avgifter ?

Med moms og vektavgift får elbilen et saftig prishopp etter årsskiftet. NAF Advokat har råd til deg som rammes.


NAFs advokater samlet rundt et stort bord
NAF Advokat nettmøte. Foto: Kjersti Stuestøl / © NAF

Nylig holdt NAF Advokat et nettmøte hvor elbil var temaet. I lys av statsbudsjettet for 2023, var det særlig ett tema som gikk igjen:

– Veldig mange hadde spørsmål knyttet til forsinkelse og nye avgifter på elbil som kommer fra 1. januar. Dette er en problemstilling som NAF Advokat vil jobbe mer med fremover, lover leder for NAF Advokat, Vigdis Svennungsen.

Fra nyttår er det nemlig nå vedtatt moms på elbiler på beløpet som overstiger 500 000 – og en engangsavgift basert på vekt. Momsen ble varslet på forsommeren, mens vektavgiften kom som en overraskelse i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Kort fortalt:

  • Avgiftsøkning som påløper etter avtalt levering, må dekkes av forhandler
  • Du kan heve kjøpet hvis bilen er forsinket, men må gi forhandler en tilleggsfrist for ny levering
  • Du kan kreve erstatning for økonomisk tap som skyldes forsinkelsen

Jeg får ikke bilen før neste år, må jeg betale moms og vektavgift?

Elbiler som leveres etter nyttår blir nå vesentlig dyrere fordi det kommer både moms og vektavgift på toppen. Hvem som må stå for denne kostnaden, avhenger av hva som står i kontrakten din. Hvis det er brukt en standardkontrakt, vil ikke forhandler kunne kreve at du dekker de nye avgiftene hvis avtalt leveringstid var i 2022.

Dersom du ikke lenger ønsker bilen, vil du ved forsinkelse også ha en mulighet til å heve kjøpet, men da må du først gi forhandler en rimelig tilleggsfrist for å levere. Hvis forhandler leverer innenfor denne tilleggsfristen, vil det ikke være grunnlag for å heve kjøpet.

«

Forsinkelser og nye elbilavgifter er en problemstilling som NAF Advokat vil jobbe mer med fremover mot årsskiftet.

Kan jeg få erstatning hvis bilen er forsinket?

Ved en forsinket levering, så gir forbrukerkjøpsloven deg en mulighet til å kreve erstatning for eventuelle tap som oppstår. Det er med andre ord konkrete utgifter eller tap man kan kreve dekket, men ikke irritasjon over forsinkelsen eller liknende.

Typisk tap kan være transportutgifter, som for eksempel en leiebil i perioder. Man må samtidig begrense tapet mest mulig. For eksempel vil et krav om utgifter til leiebil forutsette et klart behov denne, et behov som ikke kan dekkes gjennom kollektivreiser eller andre løsninger. NAF Advokat mener ellers at økte avgifter som kommer til etter avtalt leveringstidspunkt må være noe forhandler skal dekke. Dette med mindre årsaken til forsinkelsen ligger utenfor det som forhandler kunne regne med eller forutse ved avtaleinngåelsen.

Her kan du lese mer om hvilke rettigheter du har hvis bilen blir forsinket

Tre advokater diskutere en sak
Få hjelp fra NAFs advokater. Foto: Kjersti Stuestøl / © NAF

Mange rammes av vektavgift og moms

På grunn av leveringsproblemer hos de fleste bilprodusenter, opplever et stort antall bilkjøpere at bilen de ble lovet i 2022, ikke kommer før godt over nyttår.

I nettmøtet gikk det tydelig frem at særlig Volkswagen-konsernet har betydelige utfordringer med levering av biler til avtalt tid. Da blir den foreslåtte vektavgiften en stor, uforutsett ekstrautgift for kunder som allerede har ventet i over ett år på bilen.

Les også: 10 grunner til at elbilen ikke bør få vektavgift

Få hjelp når du trenger det

NAF Advokat er en tjeneste som er tilgjengelig for NAFs medlemmer. Har du blitt skadet i et trafikkuhell, har problemer med et verksted, et bilkjøp, et forsikringsselskap eller lignende – har vi juridisk rådgivning og teknisk hjelp tilgjengelig for deg.

En rekke av advokater.

Les alle svarene fra nettmøtet her

Publisert: 30. november 2022

Sist oppdatert: 6. desember 2023

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?