Garanti ved kjøp av bruktbil

Bruktbilgaranti og nybilgaranti

Alt du trenger å vite om reklamasjon og garanti ved kjøp av bruktbil.

Kort fortalt:

 • Garantier vil ofte variere i innhold, sett deg derfor nøye inn i den enkelte garanti.
 • Be alltid om å få garantivilkårene skriftlig.
 • Sjekk bilen din før garantien utløper.

Hva er en garanti?

Ved kjøp av bil fra forhandler følger det ofte med en eller annen form for garanti. Garanti er en ekstra forpliktelse fra selgers side som går ut over de rettigheter man ellers har etter kjøpslovgivningen.

Garantien skal derfor gi deg rettigheter du ellers ikke ville ha hatt rett til. I tillegg vil en garanti medføre snudd bevisbyrde, hvilket betyr at man kun trenger å påvise en funksjonssvikt i dag, og ikke at feilen forelå på da bilen kjøpt.

Garantien kan gis av:

 • Bilprodusenten
 • Importøren
 • Bilforhandler
 • Tredjeparts garantiselskaper

Garantier gitt av forskjellige aktører vil ofte kunne variere i innhold. Det er derfor viktig å sette seg inn i den enkelte garanti for å se hva den dekker.

Her har du noen tips:

 • Garantiens innhold og eventuelle begrensninger skal komme klart fram og være lett forståelig.
 • Be alltid om å få garantivilkårene skriftlig.
 • Garantien ved nybil følger bilen, og vil som hovedregel gjelde ved videresalg.
 • Sjekk bilen din før garantien utløper (garantiutløpstest).

Garanti sjekk og vilkår
Garanti: Ved kjøp av bil fra forhandler følger det ofte med en eller annen form for garanti. Sett deg inn i vilkårene, og hva som gjelder for din bil.

Loven setter krav til garantien

For at selgeren skal kunne kalle noe for garanti, stilles det i markedsføringsloven opp visse krav til dens utforming.

Blant annet stilles det krav at garantiens innhold, og eventuelle begrensninger skal komme klart fram og være lett forståelig. Du har krav på å få garantivilkårene utlevert.

Vanligvis medfører en gitt garanti at man som forbruker, får rett til å få en kostnadsfri utbedring av feil og mangler innenfor garantitiden, gitt at feilen eller mangelen som oppstår dekkes av garantiens innhold.

For å få dekket feil og mangler på garantien, er det en forutsetning at du gir selgeren melding om dette så fort som mulig, og før garantitiden utløper. Selve reparasjonen kan man normalt få gjort etter garantitidens utløp. Vi anbefaler at krav om garantiansvar fremsettes skriftlig.

NAF SENTER

Test bilen før garantien utløper

Ta en garantiutløpstest før garantien på din bil utløper, og unngå ubehagelige overraskelser. Avdekkes det feil eller mangler kan du spare mye penger, om det viser seg at manglene kan dekkes av garantien på din bil.

Publisert: 13. september 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?