Nordens største interesseorganisasjon

  • Nordens største medlems- og forbrukerorganisasjon.
  • Hver tiende nordmann er medlem
  • 25 prosent av alle personbileiere er medlem

Politisk langtidsprogram

På NAFs landsmøte i slutten av april ble det vedtatt et nytt politisk langtidsprogram (2012-2016). Under kan du lese oppsummert hva vi vil jobbe for de neste fire årene. Programmet kan lese i sin helhet i menyen til høyre.

Mer om langtidsprogramment 2012-2016

Ledige stillinger i NAF

NAF har ca. 360 engasjerte medarbeidere og er organisert i egne virksomhetsområder innen veihjelp, test og kontroll av bil, trafikkopplæring, handel, forbrukerassistanse m.m. NAF er en medlemseid organisasjon som er organisert gjennom 71 lokalavdelinger.

Bli en av oss du også!

Nytt fra NAF

En av tre i distriktene får 90 minutter lengre reisetid hvis de reiser kollektivt, viser en fersk undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF. – Dette viser e...

Årsberetning

I årsberetningen får du vite mer om hvordan vi har jobbet for å nå vår visjon «Vi skal gjøre Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i» foregåen...

Høringsuttalelser

Fra høsten av vil elevene ved ungdomstrinnet kunne velge Trafikk som valgfag. NAF har lenge jobbet for at trafikkopplæring skal være en del av grunnutdanning...