Skaderegister for bil kan endelig bli en realitet

Vi har arbeidet målrettet for å få etablert et sentralt skaderegister som skal gjøre det tryggere å kjøpe bruktbil. Et storskaderegister kan nå være like om hjørnet.


Tre biler som har krasjet på motorvei
© NAF

Kort fortalt:

  • I dag kjører det farlige biler rundt på norske veier
  • Vi krever et skaderegister på bil
  • SVV støtter forslaget og har utredet hvordan et skaderegister kan se ut

Farlige biler på norske veger

I dag risikerer du å kjøpe en bruktbil som har vært utsatt for omfattende og alvorlige skader, uten at du er klar over det. Det finnes flere eksempler på at biler har vært skadet og kondemnert, for deretter å komme ut igjen i bruktbilmarkedet uten å være reparert forskriftsmessig. Noen av bilene har så omfattende skader at de aldri skulle vært på vegen igjen.

Fordi det ikke finnes et offentlig tilgjengelig register der du kan undersøke om bilen har vært utsatt for store skader, har det vært mulig for useriøse verksted og bruktbilforhandlere å videreselge trafikkfarlige biler med skjulte skader.

To jenter som fyller ut skademelding  ved en krasjet bil
Skade: Er du uheldig bør du fylle ut skademeldingsskjema og sende det til forsikringsselskapet ditt. © NAF

Pådriver for storskaderegister

Vi har arbeidet i lengre tid med å få etablert et offentlig tilgjengelig skaderegister for bil. Dette arbeidet har vi gjort i samarbeid med Forbrukerrådet og bransjeorganisasjonene NBF og BIL.

Arbeidet gir resultater, og Statens Vegvesen har i en fersk utredning til Samferdselsdepartementet gitt en sterk anbefaling om etablering av et skaderegister, og har også utredet i detalj hvordan et register kan se ut. Dette betyr at vi nærmer oss å få på plass et skaderegister for bil.

Det gjenstår å gjøre lovendringer, blant annet i vegtrafikkloven og finansforetaksloven, for å få på plass et register. Fremdriften i dette arbeidet er avhengig av at Regjeringen prioriterer lovendringene, og vi vil opprettholde trykket på saken, inntil de siste bitene er på plass.

NAF Digital skademelding

Meld fra om skaden digitalt!

Du trenger verken penn eller papir for å fylle ut NAF Digital skademelding, og alt er tilgjengelig i nettleseren på mobilen din.

Tryggere å kjøpe bruktbil

Målet med et storskaderegister for bil er å unngå at biler som har vært utsatt for store og omfattende skader, kommer ut igjen på norske veier uten at de er forskriftsmessig reparert. Målet er også å gjøre det tryggere for alle som kjøper bruktbil.

Med et sentralt skaderegister, kan du som kjøper undersøke om en bil har hatt store skader, og om skadene er reparert på et autorisert verksted. Et skaderegister kan basere seg på data fra forsikringsselskapene, og Vegvesenet foreslår at et register skal oppgi om et kjøretøy har hatt en stor skade, når kjøretøyet er reparert og navn på verkstedet som har reparert kjøretøyet.

Med utgangspunkt i disse dataene, kan du som bruktbilkjøper be selgeren om å få oppgitt de detaljerte opplysningene om skaden og om reparasjonen som er gjort. Da har du et mye bedre grunnlag for å vurdere om du skal gå videre med kjøp av bilen.

Publisert: 10. oktober 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?