Dårlig vedlikeholdt vei

110 drepte i trafikken i 2023

NAF tar kampen for mer trafikksikre veier

I 2023 mistet 110 personer livet på norske veier, viser oppdaterte tall fra Statens vegvesen. I 2022 omkom hele 116 personer i trafikken.

For NAF, som setter trafikksikkerhet i høysetet, bekymrer ulykkestallene i de siste årene. I 2024 må tallene snus!

31. mai i år la Statens vegvesen frem endelige tall på drepte og hardt skadde i trafikken i fjor. Det var 110 som døde og 578 som ble hardt skadet i trafikken i 2023.

Statens vegvesen sine analyser viser at manglende førerdyktighet, høy fart og forhold knyttet til veistandard er årsakene som går igjen. I tillegg var det et høyt antall ulykker med MC i fjor.

Ulykkene som tar flest liv

Møteulykker og utforkjøringsulykker tar flest liv i trafikken. Forhold ved veien medvirket til 21 prosent av ulykkene i 2022. I tillegg har veiens tilstand vært med på å øke skadeomfanget i 30 prosent av alle dødsulykkene i fjor. Disse årsakene går igjen år etter år. Det handler om sjåførfeil, fart og veiens tilstand.

Hver og en av oss kan ta ansvar når vi er ute på veiene, og det er et stort behov for økt oppmerksomhet om hva som forårsaker ulykkene.

Fra vår side bidrar vi med en rekke tiltak for å øke kunnskapen hos trafikantene. Dette inkluderer kurs for eldre sjåfører og MC-førere, aksjoner for tryggere skoleveier, og råd og opplæring.

Vil koste 100 milliarder å stoppe vei-forfallet

Samtidig har veiens utforming mye å si. I Riksrevisjonens rapport fra juni 2023, påpekte de at det årlig er 30 personer i snitt som har mistet livet i ulykker som er forårsaket av dårlige veier de siste ti årene.

Vi kan ikke understreke tydelig nok at det må mye mer penger på plass for å vedlikeholde veiene. Beregninger viser at det vil koste mer enn 100 milliarder kroner å sette veiene i god nok stand. Og det vil ta tid, for verken staten eller fylkene bruker nok penger på vedlikehold.

Foto 1: Smale, rasfarlige veier bekymrer. © NAFFoto 2: Smale, rasfarlige veier bekymrer. © NAF
Biler som kjører mot en tunell
Lastebil på smal vei

Våre undersøkelser viser at en stor andel av veiene er for smale. Et av de viktigste og mest effektive tiltakene på riksveiene er midtdelere, slik at man unngår møteulykker. På fylkesveiene, der utforkjøringsulykker utgjør størstedelen av de alvorlige ulykkene, er tiltak som rydding av sideterreng, oppmerking og liknende tiltak desto viktigere. På den måten kan veiens standard være med å forhindre at et uhell blir til en ulykke.

Forventer et løft i 2024

NAF mener det er viktig at det holdes høyt trykk på fornying av veinettet i Norge. Vi jobber stadig opp mot politikerne gjennom møter på Stortinget for å sikre mer penger til trafikksikre veier over hele landet. Spesielt er det et behov for et løft på fylkesveiene.

Selv om det etter påtrykk fra NAF brukes mer penger på samferdsel, er det ikke nok. Ambisjonene må videre opp, og økte bevilgninger må følge med. Vi mener det er mulig å få ned etterslepet og sette veiene i bedre stand.

NAF vil alltid være en garantist i kampen for mer trafikksikre veier.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til bærekraftig transport.

Illustrasjon av NAF advokat, bilberger og bilmekaniker

Publisert: 31. mai 2024

Sist oppdatert: 4. juni 2024


Les også


Fant du det du lette etter?