Smal vei med ett felt i hver kjøreretning

- Kreves stor innsats for å snu ulykkestallene

Sterk økning i dødsulykker i fjor og så langt i år

Årsakene til fjorårets ulykker er nå kartlagt. Ulykkestrenden må snus, mener vi.

I 2022 omkom 116 personer i trafikken. Hittil i år har 111 mistet livet på norske veier. Vi er bekymret over utviklingen.

Statens vegvesens analyser av årsakene til fjorårets ulykkestall er nå klare. Manglende førerdyktighet, høy fart og forhold knyttet til veistandard er årsakene som oftest går igjen.

- Møteulykker og utforkjøringsulykker tar flest liv i trafikken. Årsakene til ulykkene går igjen år etter år. Det handler om sjåførfeil, fart og veiens tilstand. Hver og en av oss kan ta ansvar når vi er ute på veiene, og disse tallene bekrefter at det er et stort behov for sterk innsats for å få ned ulykkestallene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Dårlige veier øker skadeomfanget

I rapporten fremkommer det at forhold ved veien har medvirket til 21 prosent av ulykkene i 2022. I tillegg har veiens tilstand vært med på å øke skadeomfanget i 30 prosent av alle dødsulykkene i fjor.

- I tillegg til at hver enkelt kan gjøre en innsats, mener vi mer penger må på plass både for å vedlikeholde veiene og for å bygge mer møtefri vei. Å skille kjøreretningene er et effektivt tiltak som kan øke trafikksikkerheten på mange strekninger, sier Handagard.

30 personer mister livet som følge av dårlige veier

I en rapport fra Riksrevisjonen i juni i år påpekte de at det hvert år er i snitt 30 personer i snitt som mister livet i ulykker som er forårsaket av dårlige veier de siste ti årene.

- På fylkesveiene er det utforkjøringsulykker som dominerer. I fjor mistet 36 personer livet i slike ulykker. Rydding av sideterreng, oppmerking og bedre vedlikehold er viktig for å øke sikkerheten på disse veiene, sier Handagard.

NAFs bidrag til trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er viktig for våre medlemmer. Vi bidrar med en rekke tiltak for å øke kunnskapen hos trafikantene. Dette inkluderer kurs for eldre sjåfører, MC-førere og aksjoner for tryggere skoleveier og råd og opplæring.

- Nå må vi sikre at disse to årene med økninger i alvorlige ulykker ikke blir en ny trend. I flere år har ulykkestallene gått ned, men i 2022 fikk vi en økning. Så langt i år har vi også en negativ utvikling, sier Handagard.

Medlemsfordel

Utsatt for en bilulykke?

Som NAF-medlem kan du ta kontakt med oss dersom du sliter med oppgjør eller skader etter en trafikkulykke. Vi hjelper deg med personskadeerstatning.

Publisert: 20. november 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023


Les også


Fant du det du lette etter?