biler som kjører på vei

Dette bør du vite om fartsgrenser i Norge

Kjører du for fort setter du både din egen og andres sikkerhet i fare. Ta ansvar og følg fartsgrensene. Les mer om fartsgrenser i Norge.

© NAF

Vanlige fartsgrenser i Norge:

  • Boligstrøk har som regel en fartsgrense på 30 km/t
  • Veikryss har som oftest en fartsgrense på 50 km/t
  • På hovedveier ligger ofte fartsgrensen på alt mellom 70- 110 km/t

Fartsgrenser er et trafikksikkerhetstiltak av svært stor betydning. Fartsgrensene er fastsatt ut fra vår tåleevne (hva kroppen tåler av fysiske påkjenninger) og forholdene på og ved selve veien.

Overskrider du fartsgrensen øker du risikoen for ulykker, og jo raskere du kjører, desto verre kan konsekvensene bli. Det er derfor viktig å følge fartsgrensene og tilpasse farten etter forholdene.

Veihjelp fra NAF

Vel frem med NAF i ferien

Med NAF Veihjelp kan du være trygg på å få hjelp når uhellet er ute. Som medlem med veihjelp får du hjelp uten egenandel uansett hva som er årsaken til at bilen stanser.

Illustrasjon av familie som får veihjelp om sommeren

Tommelfingerregelen er 30 – 50 – 70 km/t

30 km/t

Dersom du som fotgjenger blir påkjørt, har du 80% sjanse for å overleve dersom bilen ikke kjører fortere enn 30 km/t. Det er hva kroppen din kan tåle. Dersom bilen treffer deg i 50 km/t, har du kun 20% overlevelsessjanse. Det er derfor vi finner fartsgrense 30 km/t der det er mange fotgjengere og syklister.

50 km/t

Dersom du sitter i en bil og blir påkjørt fra siden, har du størst overlevelsessjanse dersom ikke bilen som treffer deg kjører fortere enn 50 km/t. Det er derfor det som oftest er fartsgrense på 50 km/t der hvor mange veier krysser hverandre, og faren for sidepåkjørsler er stor.

Gutt går til skolen
Senk farten: Vær oppmerksom og pass ekstra på farten i tettbygde strøk og strekninger med mange fotgjengere og syklister. © NAF

70 km/t

Dersom du frontkolliderer med en annen bil (av noenlunde samme størrelse som din egen), er det rimelig bra sjanse for å overleve dersom ikke farten er høyere enn 70 km/t. Mange veier som har høy risiko for møteulykker, har derfor 70 km/t som maksimal fart.

Dette er hovedreglene. Men vi finner mange mellomløsninger, f.eks 40, 60, 80, 90, 100 og 110 km/t.

Veier med 40 – 60 km/t grense

40 og 60 km/t blir gjerne satt på strekninger som ideelt sett skulle hatt lavere fartsgrense, men av hensyn til veiens bruk, for eksempel at det er en hovedåre med mye gjennomgangstrafikk som ikke har andre omkjøringsmuligheter, finner man kompromisser som sikrer trafikkflyten av hensyn til fremkommelighet.

60-grense blir også brukt på hovedveier hvor mange tilførselsveier kommer innpå, for eksempel fra gårdsbruk eller boligområder.

Fartsgrenser på hovedveier

Når det gjelder hovedveiene, ser vi ofte at disse kan være skiltet med alt mellom 70 og 110 km/t. Hvor det er hvilken fartsgrense kommer mye an på hvordan veien er utformet: Er det fysiske midtdelere mellom kjørebanene? Hvor bred veiskulder er det? Hvordan er sideterrenget, er det fjellknauser og tett skog eller åpent lende? Er det en eller flere filer? Hvor mange på- og avkjørsler er det på strekningen? Hvordan er kryssene utformet? Er det krappe eller slake svinger langs veien?

Alt dette og mer til er med på å avgjøre hvilken fartsgrense som settes. Men i bunn og grunn kommer alt tilbake til den samme grunntanken: Hva tåler en menneskekropp dersom ulykken er ute.

Publisert: 1. august 2023

Sist oppdatert: 28. mai 2024

Marianne Søhagen,

Les også


Fant du det du lette etter?