NAF alt-i-ett kjøpekontrakt inkluderer:

Start med kjøpekontrakten

Overraskende mange unnlater å skrive kontrakt når de skal selge eller kjøpe en bil privat. For å unngå problemer i ettertid, anbefaler vi i NAF alltid å skrive en kontrakt ved salg/kjøp av bil.

Kjøp og salg mellom private reguleres av kjøpsloven, som pålegger selger av bilen en opplysningsplikt. Kjøperen har rett til å få vite om vesentlige forhold ved bilen. Hva som regnes som vesentlig vil blant annet variere med alderen på bilen, hvor langt den har gått og lignende. Vårt råd er at selger er mest mulig ærlig og forteller det han eller hun vet om bilen.

En kontrakt bør si noe nærmere om de opplysninger selger har gitt og hva partene har blitt enige om. Legg gjerne med dokumenter som er relevante for kjøper, som for eksempel servicehefte, kvitteringer for utført reparasjoner og påkostninger, EU-kontroll, mangellapp og lignende. Kjøper bør kontrollere at alle opplysninger blir tatt med.

Signer digitalt med NAF Kjøpekontrakt

Det du forteller om bilen anses å være en del av salgsavtalen. Det er derfor viktig å ikke overdrive eller skrive noe du ikke kan stå for i annonsen. Unngå ord som «strøken» eller «rustfri».

Ved salg av bruktbil, er det vanlig å ta forbehold om at bilen selges «som den er», «som forevist» eller lignende. Når bilen selges som den er, betyr det at kjøperen i utgangspunktet aksepterer at han eller hun kjøper en bil i den tilstand den er, og med de feil og mangler den har. Selger vil likevel kunne bli ansvarlig dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om forhold ved bilen, eller dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente.

Motor_bruktbilkjøp_940x529_01.jpg

HUSK KONTRAKT: Gjør ferdig alt av papirarbeid på forhånd – før du ruller avgårde med familiens nye bil. Foto: Nina Ruud/Motor

Salgsmelding

Ved eierskifte skal salgsmelding fylles ut av tidligere og ny eier. Dette kan nå gjøres inne i NAF Kjøpekontrakt. Tjenesten forutsetter at du er over 18 år og har norsk fødselsnummer.

Forsikring av bil

Pass på at kjøper tegner forsikring på bilen. Ved bruk av kjøpekontrakten, vil du få et forsikringstilbud av Gjensidige. Kjøpekontrakten gir deg 5 prosent ekstra rabatt i tillegg til andre organisasjonsrabatter. Det betyr inntil 26 prosent for NAF-medlemmer.

Årsavgift og omregistreringsavgift

Fra 1. januar 2018 ble årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapet ditt.

Når det gjelder omregistreringsavgift, må også den i utgangspunktet avtales mellom partene. Ved privat salg vil det imidlertid normalt være kjøper som betaler omregistreringsavgiften.

Husk at før du betaler omregistreringsavgiften må bilen eller MC-sykkelen være forsikret.

NAFkjøpekontrakt_digital.jpg

ALT-I-ETT: Hos oss kan du gjøre alt av papirarbeid på ett og samme sted; kjøpekontrakt, salgsmelding, forsikring og omregistrering.

Eierskifte på gammel måte

Om du ikke ønsker å gjøre eierskiftet digitalt, kan du fremdeles gjøre det på "gamlemåten". Dersom bilen du skal selge har den nye vognkorttypen med to deler, er selger ansvarlig for at melding om eierskifte, altså vognkortets del to, blir innlevert. Vegdirektoratet anbefaler ikke selgere å gi fra seg del 2, men at selgeren selv sender denne direkte eller leverer den til trafikkstasjonen. Kjøper må da vente med å omregistrere bilen til denne delen er mottatt av trafikkstasjonen.

Hvis bilen ikke omregistreres, vil du som selger kunne få tilsendt krav om dekning av parkeringsgebyrer og bompasseringer. I tillegg vil det være vanskelig å få sagt opp forsikringen på bilen.

Oppgjør og overlevering

Det er viktig å ikke overlevere bilen til kjøper før hele kjøpesummen er mottatt.

Nedbetalingsordninger anbefales ikke ved salg av bil privat. Det kan være dyrt og tidkrevende å få inndrevet kjøpesummen hvis ny eier ikke betaler i henhold til avtalen.

Skal kjøperen lånefinansiere kjøpet vil finansieringsinstitusjonen kreve at bilen blir omregistrert på ny eier før kjøpesummen utbetales. I slike tilfeller anbefaler vi at du som selger ber om en garanti fra finansieringsselskapet eller banken om at kjøpesummen vil bli utbetalt til deg direkte når slik omregistrering har skjedd. I tillegg er det viktig å vente med overlevering av bilen til kjøpesummen er betalt.

Har du lån med sikkerhet i bilen, må dette slettes i forbindelse med salget. Ta kontakt med banken eller finansieringsselskapet og undersøk hvordan dette praktisk gjennomføres.

Anbefalt fremgangsmåte er imidlertid at kjøper betaler del av kjøpesummen tilsvarende gjenstående lånebeløp til direkte til banken/finansieringsselskapet mot å få en bekreftelse på at heftelsen vil bli slettet. Resterende beløp betales direkte til deg som selger.