Dette må du huske på når du kjøper eller selger bil:

  • Kjøpekontrakt
  • Salgsmelding
  • Omregistering

Start med kjøpekontrakten

Kjøp og salg mellom private reguleres av kjøpsloven, som pålegger selger av bilen en opplysningsplikt. Kjøperen har rett til å få vite om vesentlige forhold ved bilen. Hva som regnes som vesentlig vil blant annet variere med alderen på bilen, hvor langt den har gått og lignende. Vårt råd er at selger er mest mulig ærlig og forteller det han eller hun vet om bilen. Sørg for å skrive inn i kontrakten de opplysningene som du gir om bilen. Kjøper bør kontrollere at alle opplysninger blir tatt med.

I tillegg til å skrive kontrakt, må kjøper og selger også huske salgsmelding og omregistrering av bil.

Signer digitalt eller last ned kjøpekontrakt

Bli enige i kontrakten

Overraskende mange unnlater å  skrive kontrakt når de skal selge eller kjøpe en bil privat. For å unngå problemer i ettertid, anbefaler vi i NAF alltid å skrive en kontrakt ved salg/kjøp av bil.

Vi har utarbeidet en ferdig kontrakt du kan laste ned enten du skal kjøpe eller selge, der alle viktige punkter omkring salget er tatt med.

En kontrakt bør si noe nærmere om de opplysninger selger har gitt og hva partene har blitt enige om. Legg gjerne med dokumenter som er relevante for kjøper, som for eksempel servicehefte, kvitteringer for utført reparasjoner og påkostninger, EU-kontroll, mangellapp og lignende.

Det du forteller om bilen anses å være en del av salgsavtalen. Det er derfor viktig å ikke overdrive eller skrive noe du ikke kan stå for i annonsen. Unngå ord som «strøken» eller «rustfri».

Ved salg av bruktbil, er det vanlig å ta forbehold om at bilen selges «som den er», «som forevist» eller lignende. Når bilen selges som den er, betyr det at kjøperen i utgangspunktet aksepterer at han eller hun kjøper en bil i den tilstand den er, og med de feil og mangler den har. Selger vil likevel kunne bli ansvarlig dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om forhold ved bilen, eller dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente.

Test ved kjøp og salg av bil

Hvis du velger å ta en test ved kjøp eller test ved salg vurderes den tekniske tilstanden til bilens komponenter og karosseri – noe som igjen har betydning for driftssikkerhet og pris. Hos våre NAF-sentre kan du ta NAF Test ved kjøp og NAF Test ved salg.

Prøvekjøring

Hvis kjøper ønsker å prøvekjøre bilen, bør du forvisse deg om at han/hun har gyldig førerkort.

I tillegg anbefaler vi alltid å bli med under prøvekjøringen. Skulle en potensiell kjøper stikke av med bilen ved prøvekjøring regnes det som underslag, ikke som et tyveri. Dermed kan du risikere at du ikke får erstatning fra forsikringsselskapet. 

Årsavgift og omregistreringsavgift

Fra 1. januar 2018 ble årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapet ditt.

Når det gjelder omregistreringsavgift, må også den i utgangspunktet avtales mellom partene. Ved privat salg vil det imidlertid normalt være kjøper som betaler omregistreringsavgiften.

Husk at før du betaler omregistreringsavgiften må bilen eller MC-sykkelen være forsikret.

Salgsmelding digitalt (melding om eierskifte)

Ved eierskifte skal salgsmelding fylles ut av tidligere og ny eier og leveres ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner tre dager etter at eierskiftet har funnet sted.

Salgsmelding gjøres enklest digitalt på Statens vegvesens nettsider eller via vår digitale kjøpekontrakt. Begge steder krever en vanlig identifisering som for eksempel BankID på mobil, og her følger du enkelt oppskriften.

Tjenesten forutsetter at du er over 18 år og har norsk fødselsnummer.

Eierskifte på gammel måte

Har bilen du skal selge den nye vognkorttypen med to deler, er selger ansvarlig for at melding om eierskifte, altså vognkortets del to, blir innlevert. Vegdirektoratet anbefaler ikke selgere å gi fra seg del 2, men at selgeren selv sender denne direkte eller leverer den til trafikkstasjonen. Kjøper må i så fall vente med å omregistrere bilen til denne delen er mottatt av trafikkstasjonen.

Hvis bilen ikke omregistreres, vil du som selger kunne få tilsendt krav om dekning av parkeringsgebyrer og bompasseringer. I tillegg vil det være vanskelig å få sagt opp forsikringen på bilen.

Oppgjør og overlevering

Det er viktig å ikke overlevere bilen til kjøper før hele kjøpesummen er mottatt.

Nedbetalingsordninger anbefales ikke ved salg av bil privat. Det kan være dyrt og tidkrevende å få inndrevet kjøpesummen hvis ny eier ikke betaler i henhold til avtalen.

Skal kjøperen lånefinansiere kjøpet vil finansieringsinstitusjonen kreve at bilen blir omregistrert på ny eier før kjøpesummen utbetales. I slike tilfeller anbefaler vi at du som selger ber om en garanti fra finansieringsselskapet eller banken om at kjøpesummen vil bli utbetalt til deg direkte når slik omregistrering har skjedd. I tillegg er det viktig å vente med overlevering av bilen til kjøpesummen er betalt.

Har du lån med sikkerhet i bilen, må dette slettes i forbindelse med salget. Ta kontakt med banken eller finansieringsselskapet og undersøk hvordan dette praktisk gjennomføres.

Anbefalt fremgangsmåte er imidlertid at kjøper betaler del av kjøpesummen tilsvarende gjenstående lånebeløp til direkte til banken/finansieringsselskapet mot å få en bekreftelse på at heftelsen vil bli slettet. Resterende beløp betales direkte til deg som selger.

Forsikring av bil

Pass på at kjøper tegner forsikring på bilen. Dette kan gjøres hele døgnet på internett eller på telefon i selskapenes åpningstider.