E16 Arna-Voss

Snart kommer Nasjonal transportplan

Ny plan for veibygging, vedlikehold og bytransport

Denne våren kommer det en ny Nasjonal transportplan. Planen legger rammene for samferdsel de neste 12 årene. Her ser du hvilke saker vi mener politikerne må prioritere.

© NAF

Her kan du lese mer

Dette vil vi prioritere

  • Vedlikehold, rassikring og fornying må få et løft
  • Lading av elbil må bli enklere
  • Det må bli mindre bompenger

Mer penger til vedlikehold og skredsikring

Veinettet er forfallent. Spesielt fylkesveiene er forsømt over mange år. Etterslepet på vedlikehold er nå på rundt 100 milliarder kroner.

Regjeringen har lovet å legge frem en forpliktende plan for å få ned etterslepet, sammen med fylkene. Denne planen må inngå i NTP, og vi forventer å se mer midler til vedlikehold og fornying av hverdagsveiene våre. Dårlig vedlikeholdte veier er den saken som opptar folk i Distrikts-Norge mest når det gjelder samferdsel.

Trafikantbarometeret, gjennomført av Norstat for NAF i 2023, viser at veivedlikehold kommer godt foran nye veiutbygginger på listen over folks prioriteringer. 37 prosent ønsker at det satses på flere nye veiprosjekter, mens 44 prosent ønsker mer penger til vedlikehold og rassikring. I distriktene er det hele 62 prosent som vil at myndighetene skal prioritere vedlikehold og rassikring av eksisterende veier.

«

Økt vedlikehold og rassikring vil gjøre hverdagsreisene til folk tryggere.

forfatterbilde

Rasfarlige veier er en stor belasting og en stor trussel mot trafikksikkerheten. Vi mener det må tas et krafttak for å sikre rasfarlige veier i Norge. Dersom dagens bevillinger ikke økes i årene fremover, vil det ta 35 år å sikre veinettet. Takten i skredsikringsarbeidet må opp.

Staten må ta regningen, ikke bilistene

NAF mener investeringer i infrastruktur skal finansieres av staten. De siste årene har bompengene økt betydelig: I 2024 er anslaget at bilistene vil betale inn hele 16 mrd kroner. I tillegg er det planlagt og vedtatt bypakker for 300 mrd kroner, hvor bilistene skal betale drøyt halvparten i bompenger de neste 20 årene. 

Politikerne bør slå fast et prinsipp om at investeringer i infrastruktur skal finansieres av fellesskapet i kombinasjon med utbyggerbidrag og grunneierfinansiering. Bompenger som finansieringskilde for samferdselsinvesteringer bør avvikles.

Enklere å være elbilist

Det er et politisk mål at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025. Rask, enkel og tilgjengelig lading er viktig for å nå dette målet. Antall elbiler på veiene øker jevnt, og det blir stadig flere som sier de kommer til å skaffe seg elbil som neste bil. Det kommer frem i vårt Trafikantbarometer 2023. Da må ladeinfrastrukturen følge med på utviklingen. Samtidig som antall ladere må opp, mener vi at effekten på ladere må økes parallelt med at nye biler kan lade med stadig større effekt.

Myndighetene må sørge for at ladeselskapene åpner opp sine systemer. Det er her nøkkelen til enklere lading ligger.

Bedre rettigheter for togpassasjerer

Alt for mange passasjerer rammes av forsinkelser og kanselleringer.

NAF mener det er på høy tid at politikerne må legge til rette for bedre rettigheter for togpassasjerene. Det bør innføres en refusjonsordning for togpendlere som reiser med periodekort, som gir deg penger igjen dersom toget er forsinket. Refusjonen bør knyttes til forsinkelses- og kanselleringsgraden på den enkelte togstrekningen, en ordning etter modell etter Danmark.

Dette er Nasjonal Transportplan (NTP)

Nasjonal transportplan legges frem av regjeringen denne våren. Planen skal gjelde 2025-2036. Dette er en plan som gjelder i tolv år for transport og samferdselsprosjekter i Norge. NAF møter representanter fra både regjering og opposisjon for å legge trykk på saker som betyr noe for medlemmene.

Her kan du lese NAFs innspill til gjeldende Nasjonal Transportplan

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

Publisert: 28. april 2022

Sist oppdatert: 13. februar 2024

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?