Bil kjører med campinghenger

Sjekk førerkort og vognkort før du kjører med tilhenger

Når du skal kjøre med tilhenger eller campingvogn må du sjekke både førerkort og vognkort for å kjøre lovlig.

© NAF

Kort fortalt:

  • Hvor tung tilhenger kan bilen trekke
  • Hva loven sier om tilhenger
  • Forskjellen på egenvekt og totalvekt

Tilhengerkalkulator – for deg med bil og henger

På vegvesen.no finner du en egen tilhengerkalkulator der du taster inn: bilens registreringsnummer, hengerens nummer og din egen førerkortklasse. Da får du umiddelbart svar på om du kan kjøre med tilhengeren eller ei.

Sjekk også bremser, lys, dekk og annet som krever vedlikehold, før du kjører avgårde.

Det finnes også en egen app for smarttelefoner (Bil og henger). Appen er gratis, og gjør at du kan sjekke umiddelbart om du har lov til å trekke hengeren du er i ferd med å låne eller leie.

Her er noen regler for bruk av tilhenger:

Begrensninger i førerkortet for deg med førerkort klasse B

Hvis du har vanlig førerkort klasse B kan du kjøre en bil med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og som er godkjent for transport av høyst åtte passasjerer i tillegg til fører.

Skal du trekke en tilhenger, er hovedregelen at den har høyst tillatt totalvekt på 750 kg med førerkort klasse B. Det vil si at tilhenger og last skal ikke veie mer enn 750 kg til sammen.

Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg.

«Tillatt totalvekt» finner du i både bilen og tilhengerens vognkort, og ved å bruke tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen.

Merk at totalvekt er bilen eller hengerens vekt som er registrert i vognkortet, mens «aktuell totalvekt» er den vekten kjøretøyet med eventuell last, har ved en vektkontroll. Egenvekt er bilens eller hengerens vekt uten last.

Henger med sykkel på
Tilhenger: Med førerkort klasse B er det tillatt å trekke en tilhenger med totalvekt på 750 kg. © NAF

Hva er campingvognregelen?

Det finnes et unntak for å trekke tyngre hengere med førerkort for vanlig bil: Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man med førerkortklasse B trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, hvis bilen pluss tilhengerens tillatte totalvekt ikke overstiger 3500 kg. Det vil si at en bil med for eksempel tillatt totalvekt på inntil 2000 kg, kan trekke en henger på 1500 kg med last.

Regelen gjelder for alle typer tilhengere (dvs. varehenger, båthenger, hestehenger og andre spesialhengere), men regelen har størst praktisk betydning for campingvogn.

Hvorfor trenger jeg førerkortklasse B 96?

Med en stor bil og komfortabel campingvogn eller romslig henger skal det ikke mye til før vogntogets tillatte totalvekt overstiger 3500 kg.

Klasse B 96 gir deg rett til å føre en bil og tilhenger med samlet tillatt vogntogvekt inntil 4250 kg.

Med et opplæringsprogram ved en trafikkskole eller kursarrangør, kan du få påført kode 96 sammen med klasse B på førerkortet ditt (B96). Du trenger ikke ta en ny førerprøve.

Hånd som holder to førerkort
Førerkort: Sjekk førerkort og vognkort for å se om du kjører lovlig med tilhenger eller campingvogn. © NAF

Begrensinger i vognkortet

Ikke glem å sjekke bilens tillatte hengervekt i vognkortet. Det hjelper ikke med riktig bokstav i førerkortet om bilen rent teknisk ikke er dimensjonert for hengeren du har tenkt å trekke.

Du må altså sjekke i bilens vognkort hvor tung henger bil og hengerfeste er dimensjonert for. Selv om vogntogets totalvekt er under 3500 kilo og tilsynelatende kan trekkes med førerkort klasse B, kan det hende at hengeren likevel er for tung. Det er ikke sikkert bilen tåler å trekke hengeren eller campingvognen.

Tilhengeren må ikke være tyngre enn det bilen tåler å trekke, selv om vogntoget totalt blir under 3500 kilo. Alle nødvendige opplysninger finnes i bilens vognkort og hengerens vognkort.

Er du usikker – bruk tilhengerkalkulatoren, slik at du vet om du kjører ulovlig eller ei.

Førerkort klasse BE gir flere muligheter

Med klasse BE kan du blant annet kjøre en personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg.Kravene til selve bilen er fortsatt som for klasse B, altså en bil med tillatt totalvekt opptil 3500 kilo.

Husk også her at bilens og hengerens tekniske begrensinger fortsatt gjelder. Selv om du kan trekke tung henger, er det ikke sikkert bilen din kan det.

I Norge gjelder forøvrig klasse BE også for traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med maksimal tillatt totalvekt opptil 25.000 kilo, og der kjøretøyet ikke kan kjøre fortere enn 40 km/t.

Med klasse BE tatt før 19. januar 2013 kan du trekke en tilhenger uansett hva den tillatte totalvekten er. På førerkortet er dette markert som kode 79.06.

Nye fartsgrenser for tilhengere

I mars 2022 kom det nye regler for bruk av tilhenger. Nå gjelder ikke den tidligere fartsgrensen på 60 kilometer i timen (for tilhengere uten brems og som veier 300 kilo eller mer).

Dette er de nye reglene:

  • Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 kilometer i timen.
  • Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til 100 kilometer i timen (Tempo 100-godkjenning).

Det vil si at alle tilhengere eller campingvogner nå kan trekkes i hastighet 80 kilomete i timen. De nye reglene tillater også at noen tilhengere kan godkjennes for inntil 100 kilometer i timen. Dette kalles en Tempo 100-godkjenning. For at dette skal være tillatt, må tilhengeren tilfredsstille en rekke tekniske krav.

Tilhengere og campingvogner godkjent for Tempo 100 må gjennomføre EU-kontroll på lik linje med personbiler.

Slik fungerer bremsene på tilhengeren

Bremsene på en vanlig tilhenger fungerer som oftest slik at en del av draget, altså «stangen» fra tilhengerfestet og bakover, presses sammen av kraften når bilen bremser. Denne bevegelsen trekker i en vaier som strammer til bremsene. Dermed avlastes bilens bremser ved oppbremsing. En tilhenger uten brems er imidlertid helt avhengig av bremsene på bilen.

Vognkortet og instruksjonsheftet til hengeren forteller mer om hengerens bremsesystem.

Kilde: Lovdata og Statens vegvesen

Publisert: 2. mai 2022

Sist oppdatert: 26. mars 2024

Marianne Søhagen,

Les også


Fant du det du lette etter?