Angrerett og avbestilling av bilkjøp

Kan du angre på bilkjøpet, og hva er angrefristen på kjøp av bil? Her kan du lese mer om angrerett og avbestilling.


bildet viser mann og kvinne som blar gjennom et klageskjema
Angrerett: Mange ser etter en utvei for å trekke seg fra bilkjøpet. Dessverre så er det sjelden du har angrerett når du kjøper bil. Foto: Nikolas Gogstad

Kort fortalt:

  • Du har ikke angrerett på bilkjøpet når du har inngått avtale i butikken.
  • Du kan avbestille bilen før levering, men må betale avbestillingsgebyr til forhandler.
  • Det er ikke angrerett på kjøp av bil mellom privatpersoner.

Angrerettloven gjelder for kjøp mellom profesjonell forhandler og forbrukerkjøper. Du kan ha angrerett både på kjøp av nybil og bruktbil, men loven gjelder bare når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor selgers forretningssted.

Medlemsfordel

Problemer med et bilkjøp?

Vi har juridisk rådgivning og teknisk hjelp tilgjengelig for deg som har spørsmål knyttet til det å kjøpe, selge eller eie bil.

NAF advokat

Ingen angrerett når du har inngått avtale i butikken

Det er vanlig å gjøre bestilling av bil digitalt, enten via bestillingsskjema på forhandlerens nettsider eller gjennom å bekrefte en tilsendt kjøpekontrakt på e-post eller liknende måte. I de fleste tilfeller så får du likevel forelagt en kjøpekontrakt og undertegner denne hos bilforhandleren før du henter bilen.

Selv om deler av bestillingen har foregått via en form for fjernkommunikasjon, så har du ikke angrerett på bilkjøpet dersom du skriver under avtalen i butikken før du overtar bilen. Da er det ikke snakk om et fjernsalg etter angrerettloven. I slike tilfeller har du kun angrerett dersom du har gjort en uttrykkelig avtale om angrerett med forhandleren.

Ingen angrerett på kjøp av bil mellom privatpersoner

Angrerettloven gjelder ikke når du som privatperson kjøper bil fra en annen privatperson. I slike tilfeller har du ikke angrerett på kjøpet, med mindre du har gjort en uttrykkelig avtale med selger om angrerett. 

Dersom du vil gjøre om kjøpet, så må du ha et annet rettslig grunnlag enn angrerett. Det betyr at det enten må være en vesentlig mangel ved bilen som gir rett til å heve kjøpet, eller et annet vesentlig kontraktsbrudd fra selgerens sin side som gir hevingsrett. 

ung mann og kvinne hos bilforhandler
Avtale hos forhandler: Skriver du avtale på selgers forretningssted, vil ikke angrettloven gjelde.

Angrerett ved fjernsalg av bil

Dersom du har bestilt bilen via forhandlerens nettside eller inngått avtale via e-post eller andre digitale løsninger, og inngåelse av avtalen skjer utelukkende via fjernkommunikasjon, så vil angrerettloven gjelde. 

Unntaket kan være dersom forhandleren ikke i utgangspunktet legger til rette for at avtale skal inngås via fjernkommunikasjon, men dette skjer helt på forbrukerkjøperens initiativ. 

Ikke angrerett ved telefonavtale etter initiativ fra forbruker

I en dom fra 2010 (Rt 2010 s.1580) slo Høyesterett fast at en avtale om kjøp av bil som var gjort digitalt etter henvendelse fra forbrukerkjøper, ikke var omfattet av angrerettloven. Initiativet til avtaleinngåelse via fjernkommunikasjon kom i det konkrete tilfellet fra forbrukeren.

Forhandleren annonserte bilen for salg på finn.no, men oppfordret ikke til fjernsalg og la ikke til rette for betaling via finn.no. Forbrukeren tok kontakt med forhandleren på telefon og gjorde avtale om å kjøpe bilen. Deretter sendte han e-post til forhandleren og bekreftet at han ville kjøpe bilen til avtalt pris. Etter dette unnlot han å møte til signering av kontrakten og påberopte seg angrerett, men fikk ikke medhold i Høyesterett. 

Angrerett ved kjøp utenfor selgerens forretningssted

Dersom du har gjort avtalen om kjøp av bil utenfor selgers forretningssted, for eksempel på en messe eller på en stand som forhandleren har midlertidig på et kjøpesenter eller liknende, så vil angrerettloven gjelde. Det samme gjelder hvis forhandleren kontakter deg på et slikt sted, og du umiddelbart etter dette skriver avtale på selgerens forretningssted.

Dersom du skriver under kjøpekontrakt i forretningen på et senere tidspunkt før bilen blir levert, så vil angreretten ikke gjelde. 

Slik angrer du på bilkjøpet

I de tilfellene der du har angrerett etter loven, så har du en frist på 14 dager til å angre på kjøpet fra du mottar bilen. Dersom du ikke har mottatt angrefristskjema og informasjon om angreretten fra forhandleren, så er det en unntaksregel i angrerettloven om forlenging av fristen med 12 måneder.

Du angrer på kjøpet ved å sende inn angrefristskjemaet eller gi melding på annen utvetydig måte om at du angrer på kjøpet. Det er du som har bevisbyrden for at du har gitt melding om å angre på kjøpet. Derfor bør du for sikkerhets skyld gi meldingen på en måte som gjøre det enkelt å dokumentere dette i ettertid.

Når du angrer på kjøpet må du som hovedregel levere tilbake bilen senest innen 14 dager etter at du har angret kjøpet. Forhandleren skal betale tilbake kjøpesummen innen 14 dager fra mottatt melding om at du angrer, men kan avvente dette inntil bilen er tilbakelevert.

Avbestilling ved kjøp av bil fra forhandler

Du har rett til å avbestille bilen og kansellere avtalen før bilen er levert, etter reglene i forbrukerkjøpsloven. Det gjelder både kjøp av bruktbil og nybil fra forhandler. Vær imidlertid oppmerksom på at du er forpliktet til å erstatte forhandlerens økonomiske tap som følge av at du avbestiller bilen. Dette vil typisk være tap av fortjeneste. 

De fleste forhandlere har et avbestillingsgebyr i kontrakten. Da er det som utgangspunkt dette gebyret du må betale ved en avbestilling. Avbestillingsgebyret kan ikke være høyere enn det som en erstatning etter forbrukerkjøpsloven normalt kan forventes å utgjøre. Er du usikker på om gebyret er for høyt, så kan du be forhandleren om dokumentasjon for tapet.

Det er vanlig å ha et avbestillingsgebyr på mellom åtte og ti prosent. Hvis bilen koster 400 000 kroner, så kan et avbestillingsgebyr på åtte prosent utgjøre 32 000 kroner. Avbestilling er med andre ord ingen billig måte å komme seg ut av avtalen på.

mann og kvinnelig NAF advokat ser på papirer sammen
Juridisk rådgivning: Dersom du får problemer med et bilkjøp kan du få hjelp av en av våre eksperter i NAF advokat. Foto: Nikolas Gogstad

Heving av kjøpet ved mangel eller forsinkelse

Dersom det ikke er angrerett på kjøpet, og avbestilling ikke er aktuelt fordi bilen allerede er levert, så er det i utgangspunktet ikke noen mulighet til å gjøre om avtalen om kjøp av bil. Da vil du kun ha rett til å gjøre om kjøpet dersom det er en mangel ved bilen eller et annet kontraktsbrudd fra forhandleren sin side som kan gi rett til å heve kjøpet av bilen. Du vil også kunne ha rett til å heve avtalen dersom bilen er forsinket. Les mer om reklamasjon ved mangel og forsinkelse på våre sider.

Publisert: 4. juni 2024

Sist oppdatert: 17. juni 2024

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?